W Beninie udało się odtworzyć pierwotny las

| Nauki przyrodnicze
Peter Neuenschwander, CC-BY 4.0

Przez ostatnich 20 lat Peter Neuenschwander z Międzynarodowego Instytutu Rolnictwa Tropikalnego, Aristide Adomou z Uniwersytetu Abomey-Clavai i pomagający im lokalni mieszkańcy walczyli o odrodzenie pierwotnego lasu, poprzecinanego licznymi polami uprawnymi i nieużytkami. Praca była ciężka i niewdzięczna. Trzeba było wycinać drzewa i krzewy, które nie występowały w miejscowym lesie, pozyskiwać nasiona z resztek dziewiczego lasu i je sadzić. W końcu jednak udało się odtworzyć las wraz z 253 gatunkami ręcznie zasadzonych roślin.

Teraz z Nature Conservation, w którym opisano prace na rzecz ocalenia lasu, dowiadujemy się, że wysiłek się opłacił. Obecnie w odtworzonym lesie w Drabo znajduje się około 600 gatunków roślin i zamieszkuje go wiele zwierząt, w tym krytycznie zagrożony endemiczny podgatunek koczkodana rudobrzuchego.

Odtworzenie lasy jest olbrzymim sukcesem, gdy weźmiemy pod uwagę to, co udało się osiągnąć. Przez wspomniane dwie dekady na terenie prac zaobserwowano spadek populacji bardzo rozpowszechnionych gatunków roślin, zwiększyła się za to liczebność gatunków występujących w lasach Afryki Zachodniej. Co więcej w odtworzonym lesie występują obecnie aż 52 gatunki zagrożonych zachodnioafrykańskich roślin – głownie drzew, krzewów i lian. To więcej niż w jakimkolwiek innym lesie na terenie Beninu. Niektóre z tych gatunków pozostały już tylko w ostatnich, często uznawanych za święte, fragmentach lasów Beninu. Zajmują one zaledwie 0,02% kraju, jednak znajduje się w nich 64% zagrożonych gatunków roślin.

Bogactwo bioróżnorodności odrestaurowanego lasu w Drabo jest równie duże co naturalnych lasów deszczowych pozostałych w tym regionie. Las Drabo jest łatwo dostępny ze względu na bliskość dużych miast. Stał się on dzięki temu przykładowym lasem regionu i służy jako centrum edukacyjne oraz badawcze Międzynarodowego Instytutu Rolnictwa Tropikalnego.

Benin Drabo las