Zagrożenie wolności?

| Technologia

Unia Europejska stara się zatwierdzić zapis, który miałby zakazać internautom publikowania na stronach WWW różnych form wideo - decyzja ta może oznaczać zagrożenie wolności Sieci.

Zaproponowana przez UE dyrektywa miałaby rozszerzać przepisy dotyczące nadawców telewizyjnych również o Internet.

Zapis uderza bezpośrednio m.in. w takie serwisy, jak popularny YouTube. Dyrektywa zmuszałaby strony internetowe i usługi przesyłające obrazy wideo do pamięci telefonów komórkowych do spełnieniani standardów określanych przez Brukselę.

Strony interentowe musiłayby otrzymywać pozwolenia przypominające koncesje.

Unijny przepis tłumaczony jest jako próba zminimalizowania negatywnych zjawisk pojawiających się w materiałach wideo oraz ochronę dzieci.

UE Unia Europejska wideo WWW zakaz