Rosyjska biblioteka zdigitalizowała kolekcję najstarszych druków

| Ciekawostki

Naukowcy z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego zdigitalizowali zbiór 26 inkunabułów. Choć, wg Incunabula Short Title Catalogue Biblioteki Brytyjskiej, żadna z tych publikacji nie jest szczególnie znana, niektóre pozycje są naprawdę rzadkie. Kopie jednej z nich znajdują się np. tylko w Bibliotece Badawczej Uniwersytetu Tomskiego i w Niemczech.

Chodzi o Fundamentum Scholarium [wydawcą jest Deventer: Richard Paffraet], podręcznik dot. gramatyki, pisowni i metryki [...]. Inkunabuł zachował się [...] we wspólnej oprawie z kilkoma innymi dziełami - wyjaśnia Gienadij Kwitko z Działu Ksiąg Rzadkich.

Najstarsze z inkunabułów datują się na rok 1470. Znaczącą część kolekcji stanowi średniowieczna literatura teologiczna. Znalazły się w niej również wydania starożytnych autorów czy dzieła z zakresu nauki naturalnej.

Jeden z inkunabułów to dar Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego. Reszta pochodzi z prywatnych kolekcji lub antykwariatów. Digitalizacja zaczęła się w 2016 r.

Inkunabuły to pomniki wczesnej historii druku. Mają wielką wartość. Porównując je z późniejszymi książkami, widzimy, jak ewoluowała technologia druku [...] - podsumowuje Kwitko.

inkunabuły zbiór Tomski Uniwersytet Państwowy digitalizacja