Dużo tłuszczu + brak enzymu = niewydolność serca

13 września 2011, 12:54

Dieta wysokotłuszczowa szkodzi. Ale za pośrednictwem jakich mechanizmów? Podczas eksperymentów na myszach Amerykanie wykazali, że przy braku enzymu HDAC3, który reguluje ekspresję genów istotnych dla metabolizmu tłuszczów i wytwarzania energii, dochodzi do rozwoju kardiomiopatii przerostowej ze wszystkim jej konsekwencjami.© José Miguel Serranolicencja: Creative Commons

Punkt G namierzony

21 lutego 2008, 11:42

Włoscy naukowcy twierdzą, że punkt G naprawdę istnieje i można go odnaleźć za pomocą zwykłego USG.Do tej pory tzw. orgazmy G były owiane tajemnicą głównie dlatego, że nikt nie umiał rozstrzygnąć, czy rzeczywiście występują. Teraz uzyskano skany wskazujące na wyraźne różnice anatomiczne między kobietami, które doświadczają silnych orgazmów pochwowych, a tymi, które tylko o nich słyszały.


Czerniak złośliwy skóry

Kształt guza wpływa na to, czy komórki mogą przerzutować

29 kwietnia 2016, 17:35

Kształt guza odpowiada za to, czy komórki są w stanie przerzutować.


Testy nuklearne skalibrowały podziałkę czasową

2 stycznia 2012, 16:32

Odrosty mchów antarktycznych traktuje się niekiedy jak odpowiedniki słojów przyrostu rocznego w drzewach. By móc określić wpływ pogody na warunki wzrostu, trzeba jednak umieć odczytać zapis z pędów. Dotąd nie udawało się tego zrobić, aż naukowcy wykorzystali testy broni nuklearnej sprzed półwiecza jako punkt kalibrujący podziałkę czasową.


autor: Mosquitopsu

Bezdech senny sprzyja uszkodzeniom mózgu

17 marca 2007, 15:51

Jak twierdzą Japończycy, u osób cierpiących na zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) zwiększa się ryzyko wystąpienia minimalnych uszkodzeń mózgu.


Dżumę do Europy przynieśli migranci ze Stepu Pontyjskiego

28 listopada 2017, 12:36

Analiza genomu sześciu osób żyjących pomiędzy późnym neolitem a epoką brązu (4800-3700 lat temu) wskazuje, że dżuma pojawiła się w Europie w neolicie, wraz z dużą migracją ludzi ze stepów Eurazji.


Wiadomo, czemu społeczna izolacja oznacza większe ryzyko chorób

28 czerwca 2017, 16:24

Badania na muszkach owocowych pokazały, czemu społeczna izolacja wiąże się z całą gamą problemów zdrowotnych i krótszym życiem.


Akustyczna ekstrakcja egzosomów zastąpi w przyszłości biopsje?

20 września 2017, 07:26

Komórki uwalniają egzosomy, czyli wyspecjalizowane pęcherzyki transportujące. Trafiają one do łatwo dostępnych płynów ustrojowych, np. krwi, śliny czy moczu. Naukowcy z MIT-u oraz innych uczelni opracowali metodę ich przechwytywania i diagnozowania w ten sposób nowotworów czy wad wrodzonych.


Skrajny wysiłek wpływa na przepuszczalność jelit

17 czerwca 2015, 13:47

Skrajny wysiłek, zwłaszcza w gorącu i bez uprzedniego treningu, może prowadzić do wzrostu przepuszczalności jelit, przenikania bakteryjnych toksyn do krwiobiegu i sepsy.


W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków antynowotworowych

23 maja 2017, 07:04

Za trzy lata zacznie działać supernowoczesne centrum projektowania i syntezy nowych radiofarmaceutyków. Polscy i zagraniczni naukowcy będą mieli do dyspozycji nowy cyklotron, istniejący reaktor Maria, kompleks laboratoriów badawczych i ośrodek obliczeniowy CIŚ.