Waga urodzeniowa wpływa na datę pierwszej miesiączki

7 lutego 2007, 16:20

Wiek, w którym u dziewczynki pojawia się pierwsza miesiączka (menarche), ulega obniżeniu u dzieci z niewielką wagą urodzeniową i masą ciała większą niż u rówieśników na początku szkoły podstawowej — uważają naukowcy australijscy.Zaburzony wzrost płodu grozi padaczką

20 lutego 2008, 15:17

Nieprawidłowy wzrost w okresie płodowym, manifestujący się niską wagą urodzeniową lub przedwczesnym porodem, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia padaczki we wczesnym dzieciństwie (American Journal of Epidemiology).


Matki bliźniąt mają więcej insulinopodobnego czynnika wzrostu?

10 sierpnia 2011, 12:55

Dzieci przychodzące na świat w wyniku ciąży pojedynczej matek bliźniąt są cięższe (Biology Letters).


Jak gimnastyka wpływa na wysokie ciężarne

21 stycznia 2007, 12:11

Wyższe kobiety, które w czasie ciąży regularnie się gimnastykują, mogą urodzić lżejsze dziecko. Lżejsze, ale nadal mieszczące się w granicach normy.


Dzieci z niską wagą urodzeniową mniej aktywne na późniejszych etapach życia

5 września 2016, 12:09

Osoby z niską wagą urodzeniową rzadziej są dobre w sporcie w szkole i rzadziej ćwiczą na późniejszych etapach życia.


Pestycydy zmniejszają wagę urodzeniową dzieci

16 czerwca 2011, 10:56

Wystawienie podczas życia płodowego na oddziaływanie nawet niewielkich ilości pewnych pestycydów wiąże się najprawdopodobniej ze zmniejszeniem wagi urodzeniowej. Zespół z Centrum Zdrowia Publicznego w Walencji zbadał pod kątem pozostałości pestycydów krew pępowinową 494 noworodków, które przyszły na świat w latach 2003-2006. Hiszpanie skupili się na DDT oraz trzech innych węglowodorach chlorowanych: heksachlorobenzenie (HCB), DDE i β-heksachlorocykloheksanie (β-HCH).


Nicrophorus vespilloides

Wiek można zrekompensować

29 listopada 2007, 10:29

Badacze z University of Exeter postanowili przetestować hipotezę, że dzieci matek, które przekroczyły lub jeszcze nie osiągnęły optymalnego wieku rozrodczego, są w jakiś sposób poszkodowane. Stwierdzili, że samice kompensują problemy zdrowotne mogące potencjalnie wystąpić u potomstwa odpowiednią opieką w okresie pre- i postnatalnym (The American Naturalist).


Wczesne zaburzenia wzrostu mogą wpływać na późniejszy iloraz inteligencji

23 września 2006, 11:08

Problemy ze wzrostem po urodzeniu, zwłaszcza gdy współwystępują z zaburzeniami wzrostu jeszcze w łonie matki, są powiązane z mniejszymi rozmiarami ciała, obniżonymi wynikami w testach zdolności poznawczych oraz gorszymi osiągnięciami szkolnymi w wieku 8 lat.


© Carin Araujo

Nagła śmierć łóżeczkowa to skutek niedocukrzenia

8 maja 2007, 11:24

Szkoccy naukowcy odkryli, że zespół nagłej śmierci łóżeczkowej ma związek z niskim poziomem glukozy we krwi. Zespół naukowców zaobserwował zaburzenia w produkcji glukozy, które występowały głównie u małych i przedwcześnie urodzonych dzieci.


Dawka leku dostosowana do wagi urodzeniowej

12 listopada 2010, 13:48

Złe odżywienie matki w czasie ciąży i związana z tym niska waga urodzeniowa dziecka mogą powodować problemy z metabolizowaniem leków, które będą nadal widoczne nawet w dorosłym życiu.