Nauka w liczbach

v.max1978, CC

Jak tworzono ranking THE-QS

Podczas układania klasyfikacji uczelni wyższych twórcy rankingu największą wagę przywiązują do wyników bardzo szczegółowej ankiety, w której badani odpowiadali na pytania dotyczące uczelni wyższych, z wyjątkiem swojej własnej uczelni. Dotychczas uzyskano w ten sposób dane dotyczące ponad 100 000 indywidualnych współczynników, które służą do obliczania punktacji. Na maksymalną możliwą do uzyskania przez uczelnie liczbę punktów aż 40% pochodziło z danych zebranych z ankiety. O jej wypełnienie poproszono 180 000 osób, których adresy znajdowały się w bazie danych The World Scientific oraz osoby z International Book Information Service. W bieżącym roku na ankietę uzyskano 9386 odpowiedzi. Informacje porównano następnie z sytuacją innych uczelni w danym regionie geograficznym. Cały świat był podzielony na trzy wielkie regiony: 1. obie Ameryki, 2. Europa, Bliski Wschód, Afryka, 3. Azja i Pacyfik.

Kolejne 10% punktów uzyskano na podstawie odpowiedzi uzyskanych od osób, które ukończyły poszczególne uczelnie. Pytano je m.in. o zarobki czy odsetek zatrudnianych osób. Badanie to pokazywało, na ile dana uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do wykonywanego zawodu. Dane również porównywano w ramach regionu geograficznego.

Po 20% punktów można było zdobyć w kategorii stosunek liczebności kadry naukowej do liczby studentów oraz liczby cytatów na konkretny kierunek studiów na danej uczelni. Twórcy rankingu przyznają, że pierwsza z kategorii jest obarczona poważnymi błędami, jednak jest ona powszechnie wykorzystywana w podobnych rankingach. Z kolei liczba cytowań to powszechnie uznany wyznacznik jakości pracy naukowej. Tutaj dane zostały zebrane z trzech źródeł: Web of Science, Scopus i Google Scholar, a pod uwagę wzięto pięć ostatnich lat. Zrezygnowano jednak z osobnego uwzględniania cytowań tekstów badawczych i edukacyjnych, gdyż w dostępnych bazach danych takie rozróżnienia nie były robione w przypadku wszystkich uczelni. Wielu specjalistów uważa, że cytowania są tak istotnym wskaźnikiem, że powinny dawać znacznie więcej punktów niż tylko 20%. Jednak twórcy rankingu tłumaczą, iż cytowane są przede wszystkim źródła anglojęzyczne, co preferuje uczelnie z krajów anglosaskich oraz, że szczególnie często cytowane są prace naukowe dotyczące medycyny i nauk biologicznych, więc mielibyśmy do czynienia z preferowaniem określonych wydziałów i uczelni. Dlatego też zdecydowano, że najwięcej punktów będzie można uzyskać z opisywanej na wstępnie ankiety, gdyż wszystkie uczelnie i kierunki studiów zostały potraktowane w niej jednakowo.

Ostatnie 10% punktów można było uzyskać za liczbę studentów z zagranicy oraz zagranicznych pracowników naukowych.

 

Klasyfikacja THE-SQ
1.Harvard UniversityUSA
2.University of CambridgeWielka Brytania
3.Yale UniversityUSA
4.University College LondonWielka Brytania
5.Imperial College LondonWielka Brytania
6.University of OxfordWielka Brytania
7.University of ChicagoUSA
8.Princeton UniversityUSA
9.Massachusetts Institute of TechnologyUSA
10.California Institute of TechnologyUSA
11.Columbia UniversityUSA
12.University of PennsylvaniaUSA
13.Johns Hopkins UniversityUSA
14.Duke UniversityUSA
15.Cornell UniversityUSA
16.Stanford UniversityUSA
17.Australian National UniversityAustralia
18.McGill UniversityKanada
19.University of MichiganUSA
20.ETH ZurichSzwajcaria
20.University of EdinburghWielka Brytania

uczelnia zestawienie ranking ARWU THE-QS Harvard University University of Cambridge USA Wielka Brytania Polska Uniwersytet Jagielloński