Jezioro ciekłej wody pod powierzchnią Marsa?

Astronomia/fizyka | 26 lipca 2018, 11:37

Głęboko pod zamarzniętą powierzchnią Marsa prawdopodobnie odkryto pierwszy na Czerwonej Planecie zbiornik ciekłej wody. Zimne słone jezioro przykryte od góry olbrzymią masą lodu zostało znalezione za pomocą radaru


Ślad dłoni piktyjskiego kowala

Humanistyka | 26 lipca 2018, 07:00

Na kamiennym kowadle ze stanowiska Knowe of Sandro na wyspie Rousay na Orkadach odkryto świetnie zachowany ślad dłoni piktyjskiego kowala. Znalezisko ma co najmniej 1000 lat.


Zaakceptowano cele naukowe nowego akceleratora zderzeniowego

Astronomia/fizyka | 26 lipca 2018, 06:48

Fizycy na całym świecie mają powody do radości. Komitet naukowy amerykańskich Narodowych Akademii Nauki, Inżynierii i Medycyny pozytywnie zaopiniował propozycje celów naukowych, które miałyby zostać osiągnięte dzięki budowie Electron-Ion Collider (EIC). Akcelerator, którego budowa ma pochłonąć miliard dolarów, pozwoli na badanie wnętrz protonów i neutronów.


Krople do oczu z kurkuminą skuteczne w leczeniu wczesnych etapów jaskry

Medycyna | 25 lipca 2018, 13:29

Opracowując krople kurkuminowe z nanonośnikami, które podaje się wprost do tylnych partii oka, naukowcy rozwiązali problem słabej rozpuszczalności żółto-pomarańczowego barwnika z bulw ostryżu długiego. Dzięki temu udało się wykorzystać kurkuminę do skutecznego leczenia wczesnych etapów jaskry.


Nowy materiał porusza się w reakcji na światło

Technologia | 25 lipca 2018, 13:15

Na Tufts University stworzono magnetyczne kompozyty elastomerowe, które poruszają się w różny sposób w odpowiedzi na światło. Z takich materiałów można by produkować wiele różnych urządzeń, od prostych silników i zaworów po ogniwa fotowoltaiczne samodzielnie kierujące się w stronę światła słonecznego.


W jaskini Arago odkryto ząb mleczny sprzed 560 tys. lat

Humanistyka | 25 lipca 2018, 12:30

W jaskini Arago w południowej Francji odkryto ząb mleczny sprzed ok. 560 tys. lat.


Wpływając na mikrobiom, antybiotykoterapia oddziałuje na metabolizm glukozy

Medycyna | 25 lipca 2018, 11:38

Myszy z mikrobiomem przetrzebionym przez antybiotykoterapię (ang. antibiotic-induced microbiome depletion, AIMD) mają niższy poziom glukozy i lepszą wrażliwość na insulinę. Wyniki uzyskane przez naukowców z Instytutu Salka rzucają nowe światło na rolę mikrobiomu w cukrzycy. Powinny też dać lepszy wgląd w skutki uboczne obserwowane u pacjentów leczonych dużymi dawkami antybiotyków.


Testy Viagry przerwane po śmierci noworodków

Medycyna | 25 lipca 2018, 10:55

Po śmierci 11 noworodków przerwano prowadzone w Holandii testy Viagry podawanej ciężarnym. Lek podawano kobietom, u których łożysko było słabo wykształcone. Miał on pomóc w rozwoju dziecka. Wydaje się jednak, że lek, który zwiększa przepływ krwi, mógł doprowadzić do śmiertelnych uszkodzeń płuc noworodków


Kolejne zabytki potwierdzają, że Clovis nie była pierwszą kulturą Ameryki

Humanistyka | 25 lipca 2018, 10:22

Kamienne groty sprzed 16–20 tysięcy lat są kolejnym dowodem, że kultura Clovis nie była pierwszą, a ludzie zasiedlili Amerykę wcześniej, niż dotychczas sądzono.


Odstraszanie słoni mieszanką syntetycznych pszczelich feromonów alarmowych

Nauki przyrodnicze | 24 lipca 2018, 15:12

Mieszanka zawierająca pszczele feromony bezpiecznie odstrasza słonie.