Wsiadł do autobusu człowiek z tatuażową elektrodą na czole...

28 marca 2018, 12:04

Austriacko-włoski zespół opracował tatuażowe elektrody, uzyskiwane za pomocą drukarki atramentowej.


HAE-4 usuwa blaszki amyloidowe z mózgu

28 marca 2018, 07:23

Choroba Alzheimera zaczyna się na wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Blaszki amyloidowie przez długi czas odkładają się w mózgu, niszcząc sąsiadujące komórki. Teraz naukowcy z Wydziału Medycyny Washington University wykazali, że pewne przeciwciało potrafi usunąć zalegające blaszki.


Czerniak złośliwy skóry

Paradoks otyłości w czerniaku?

27 marca 2018, 11:39

Otyli pacjenci z przerzutami czerniaka żyją znacząco dłużej niż chorzy z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała (BMI). Zaskakującą korelację zaobserwowano głównie u mężczyzn poddawanych terapii celowanej bądź immunoterapii.


Odkryli piętę achillesową gronkowca złocistego

27 marca 2018, 07:18

Naukowcy z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS - Centre national de la recherche scientifique) oraz Instytutu Pasteura zidentyfikowali u gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) gen związany ze zjadliwością, a także tworzeniem biofilmu i rozwojem oporności na pewne antybiotyki.


Szukali i znaleźli

23 marca 2018, 06:26

Dzięki modelowaniu komputerowemu naukowcy z Houston Methodist przejrzeli tysiące istniejących leków. Sprawdzali, czy wśród nich nie kryje się jakiś, który zapobiegałby aktywacji komórek trójujemnego raka piersi, które rozprzestrzeniły się do mózgu.


Odkryto nowe białko przeciwnowotworowe

23 marca 2018, 06:24

Naukowcom udało się zidentyfikować nowe białko przeciwnowotworowe. Proteina LHPP zapobiega niekontrolowanej proliferacji komórek nowotworu wątroby. Zdaniem zespołu profesora Michaela N. Halla z Uniwersytetu w Bazylei, LHPP może też służyć jako biomarker raka wątroby.


Zidentyfikowano geny związane z niepowstrzymanymi wymiotami ciężarnych

21 marca 2018, 16:03

Odkryto 2 geny, które wiążą się z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych (łac. hyperemesis gravidarum). GDF15 i IGFBP7 biorą udział w rozwoju łożyska i odgrywają ważną rolę we wczesnej ciąży i regulacji łaknienia.


Zły stan uzębienia = wyższe ryzyko cukrzycy?

20 marca 2018, 08:19

Wiele przemawia za tym, że zły stan uzębienia wiąże się z podwyższonym ryzykiem cukrzycy.


Przeciwnowotworowa Viagra

19 marca 2018, 14:19

Niewielkie przyjmowane codziennie dawki Viagry znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Przynajmniej w modelu zwierzęcym.


Poziom omega-3 lepszym prognostykiem ryzyka zgonu niż cholesterol

16 marca 2018, 13:45

Poziom kwasów omega-3 jest lepszym prognostykiem ryzyka zgonu niż stężenie cholesterolu w surowicy.