Źrenice myszy zwężają się bez udziału mózgu

19 czerwca 2017, 14:58

Źrenice w oczach myszy zwężają się, gdy zwierzę jest przenoszone z ciemnego do oświetlonego pomieszczenia nawet wtedy, kiedy nie działa nerw wzrokowy. W ten sposób naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wykazali, że funkcja fotoczuła jest wbudowana w zwieracz źrenicy.


Pierwszy udokumentowany przypadek bliźniąt syjamskich u morświnów zwyczajnych

19 czerwca 2017, 14:19

Pod koniec maja ok. 15 mil morskich (28 km) na zachód od Hoek van Holland rybacy wyłowili z Morza Północnego morświna zwyczajnego (Phocoena phocoena) z dwiema dobrze rozwiniętymi głowami. To pierwszy udokumentowany przypadek bliźniąt syjamskich u P. phocoena, 4. znany przypadek parapagus dicephalus (osobnika z 2 głowami i 1 tułowiem) wśród waleni i 10. przypadek zroślaków u waleni.


Mitchondria odpowiadają za krwiotworzenie

14 czerwca 2017, 14:28

Mitochondria są nie tylko centrami energetycznymi komórki. Okazuje się, że odgrywają także ważną rolę w krwiotworzeniu (hematopoezie).


Grzyb z toksynami pająka i skorpiona zabija oporne na insektycydy komary

14 czerwca 2017, 13:06

Naukowcy z kilku krajów stworzyli grzyby, które mają zabijać przenoszące zarodźce malarii komary za pomocą toksyn pająka i skorpiona.


Morze Martwe

Już 11 500 lat temu działalność człowieka zmieniała klimat

13 czerwca 2017, 11:30

Badacze z Uniwersytetu w Tel Awiwie odkryli dowody na najstarsze znane zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Miały one miejsce 11 500 lat temu


Niemieccy naukowcy proponują, by fakt wskrzeszenia znalazł odzwierciedlenie w nazwie

12 czerwca 2017, 12:52

Ponieważ wskutek postępów technologicznych coraz popularniejsze staje się wskrzeszanie wymarłych gatunków (ang. de-extintion), grupa niemieckich naukowców zaproponowała, by w nazwie znalazł się "tag" (skrót recr.), który wskazywałyby na ich pochodzenie i pozwalał na odróżnianie od oryginałów.


Mikrotomografia synchrotronowa pozwoliła ujrzeć zawartość koprolitów z Krasiejowa w 3D

9 czerwca 2017, 13:43

Modelowanie 3D wskazało na obecność resztek pokarmu w skamieniałych odchodach (koprolitach) sprzed 230 mln lat.


Ocalenie wety – wielki, nieznany sukces obrońców przyrody

9 czerwca 2017, 11:38

Wysiłki na rzecz ochrony lwów, słoni czy wielorybów są znane na całym świecie. Mało jednak kto wie, że ochrony wymagają nie tylko duże piękne ssaki czy ptaki, ale również stworzenia, które często budzą nas strach czy obrzydzenie – owady


Kruk ma długą pamięć do oszustów

8 czerwca 2017, 18:04

Kruki (Corvus corax) przez co najmniej 2 miesiące pamiętają ludzi, którzy je oszukali.


Sensacyjne odkrycie na Podkarpaciu zmienia nasze spojrzenie na historię

8 czerwca 2017, 11:57

Wyniki realizowanych w 2016 roku badań archeologicznych prowadzonych na Podkarpaciu ujawniły wielkie grodzisko kultury scytyjskiej – odkrycie ma wymiar europejski – to najdalej wysunięta na zachód osada tej kultury! Trzeba będzie zmienić mapy historyczne i inaczej spojrzeć na historię ziem polskich.