Nowe gatunki z kominów hydrotermalnych Oceanu Indyjskiego

| Nauki przyrodnicze
University of Southampton

Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton odkryli na dnie Oceanu Indyjskiego 6 nowych gatunków zwierząt. Na unikatowe formy życia natrafiono wokół kominów hydrotermalnych w miejscu zwanym Longqi (dosł. Oddech Smoka), ok. 2 tys. km na południowy wschód od Madagaskaru.

Zespół doktora Jona Copleya badał w listopadzie 2011 r. obszar o powierzchni boiska futbolowego. Naukowcy zidentyfikowali położenie ponad 12 kominów. Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports podkreślają, że niektóre kominy wznoszą się z dna na wysokość ponad 2 pięter i są bogate w złoto czy miedź (stąd plany górnicze). Mieszka tu także dużo zwierząt.

Oprócz kadry z Southampton, w skład zespołu badawczego wchodzili też naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i Uniwersytetu w Newcastle, którzy prowadzili badania genetyczne.

Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ang. Remotely Operated Vehicle, ROV) zbadano obszar na głębokości 2800 m (37°47′ S, 49°39′ E). Biolodzy zebrali 21 taksonów makro- i megafauny. Sześciu gatunków nie znano z innych kominów, na inne natrafiono już na terenie Grzbietu Środkowoindyjskiego (pole Longqi znajduje się w obrębie Grzbietu Zachodnioindyjskiego). Dalsze analizy morfologiczne i molekularne wykazały, że 2 kolejne gatunki wieloszczetów (Polychaeta) są takie same, jak w kominach spoza Oceanu Indyjskiego (pewna nereida występuje w kominach wschodniego Pacyfiku, ponad 10 tys. km stąd). Odkrycie tych 2 gatunków w Longqi pokazuje, że niektóre zwierzęta kominowe mogą być szerzej rozpowszechnione w oceanach, niż sądziliśmy.

Do 6 gatunków znanych już z Grzbietu Środkowoindyjskiego należą ślimak Chrysomallon squamiferum, krewetki Rimicaris kairei i Mirocaris indica, kaczenica Neolepas sp. czy małż Bathymodiolus marisindicus.

Wśród zwierząt typowych wyłącznie dla Longqi znalazły się m.in. krab blisko spokrewniony z przedstawicielem rodziny Kiwaidae, który żyje w kominach hydrotermalnych w pobliżu Antarktyki (kuzynowi temu nadano przydomek Hoff, od aktora Davida Hasselhoffa), 2 ślimaki i skałoczep. Na razie większość nie doczekała się formalnego opisu i tylko jednemu ze ślimaków nadano nazwę Gigantopelta aegis.

Możemy być pewni, że znalezione przez nas nowe gatunki występują również gdzie indziej w południowo-wschodnim Oceanie Indyjskim i dotarły tu z innych stanowisk. Na ten moment nikt jednak nie wie, skąd migrowały ani jak dobrze populacje te są skomunikowane z Longqi. Nasze badania unaoczniają potrzebę prowadzenia dalszych badań kominów hydrotermalnych tego rejonu - podkreśla Copley.

Warto wiedzieć, że o losach pola Longqi decyduje Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM).

Ocean Indyjski pole Longqi kominy hydrotermalne takson gatunek Jon Copley