Popularne związki odkażające deenergetyzują komórki i zaburzają odpowiedź hormonalną

| Zdrowie/uroda
SpaceSnaxxx, CC

Czwartorzędowe związki amoniowe (ang. quaternary ammonium compounds, QACs), które są wykorzystywane jako czynniki antydrobnoustrojowe i dezynfekujące w produktach codziennego użytku, np. pastach do zębów czy szamponach, działają hamująco na mitochondria i estrogenne funkcje komórek.

Wykazano, że preparaty odkażające, które nakładamy na siebie i wykorzystujemy w środowisku, hamują mitochondrialną produkcję energii i komórkową odpowiedź estrogenową. Rodzi to pewne obawy, bo ekspozycja na inne hamujące mitochondria substancje, np. rotenon czy MPTP, wiąże się z podwyższonym ryzykiem choroby Parkinsona - wyjaśnia Gino Cortopassi ze Szkoły Weterynarii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Amerykanie przeanalizowali zestaw 1600 związków i leków. Okazało się, że te same stężenia QACs hamują zarówno mitochondria (deenergetyzują komórki), jak i sygnalizację estrogenową.

Zespół Cortopassiego prowadził badania na komórkach, nie na ssakach, lecz parę lat temu grupa z Virginia Tech przypadkowo odkryła, że ekspozycja na QACs w postaci laboratoryjnych substancji odkażających powoduje toksyczność reprodukcyjną i zmniejsza płodność myszy. Ci sami naukowcy zademonstrowali ostatnio związki między QACs i wadami cewy nerwowej u myszy i szczurów.

Nasze badanie na komórkach wskazuje mechanizm dla obserwacji poczynionych na zwierzętach laboratoryjnych. [...] Antyestrogenne skutki, jakie widzimy w komórkach, mogą wyjaśnić zjawiska zaobserwowane na Virginia Tech u samic, np. mniejszą liczbę rujek i niższy wskaźnik rozrodu - opowiada dr Sandipan Datta.

Cortopassi przypomina, że z myślą o stworzeniu bezpieczniejszych produktów niektóre firmy próbowały zastąpić triklosan czwartorzędowymi związkami amoniowymi. Badania pokazują jednak, że mogą one nie być najlepszą alternatywą.

Amerykanin dodaje, że następnym celem jego zespołu będą badania na modelu zwierzęcym i określenie, jak QACs mogą się akumulować w tkankach przy regularnym stosowaniu. Koniec końców należałoby stwierdzić, jak ekspozycja na czwartorzędowe związki amoniowe wpływa na ludzi.

Fakt, że QACs stanowią aż 6 na 10 najsilniejszych inhibitorów mitochondriów, unaocznia, że ta klasa związków wpływa na organizmy żywe. Wyniki opisywanego badania są niepokojące, bo niemal każdy regularnie styka się z czwartorzędowymi związkami amoniowymi - podsumowuje prof. Terry Hrubec z Edward Via College of Osteopathic Medicine-Virginia.

czwartorzędowe związki amoniowe QACs mitochondria sygnalizacja estrogenowa Gino Cortopassi