Pierwszy udokumentowany przypadek bliźniąt syjamskich u morświnów zwyczajnych

| Nauki przyrodnicze
Henk Tanis

Pod koniec maja ok. 15 mil morskich (28 km) na zachód od Hoek van Holland rybacy wyłowili z Morza Północnego morświna zwyczajnego (Phocoena phocoena) z dwiema dobrze rozwiniętymi głowami. To pierwszy udokumentowany przypadek bliźniąt syjamskich u P. phocoena, 4. znany przypadek parapagus dicephalus (osobnika z 2 głowami i 1 tułowiem) wśród waleni i 10. przypadek zroślaków u waleni.

Rybacy sądzili, że zatrzymanie martwego morświna byłoby nielegalne, wyrzucili więc ssaka do morza. Wcześniej zrobili mu jednak zdjęcia.

Autorzy publikacji z Deinsea - internetowego pisma Muzeum Historii Naturalnej w Rotterdamie - podkreślają, że liczne dowody świadczą o tym, że morświn niedawno się urodził. Płetwa grzbietowa nie była np. uniesiona, a otwór pępowinowy jeszcze się nie wygoił.

Rybacy oszacowali, że zroślak mierzył ok. 70 cm i ważył co najmniej 6 kg. Budowa anatomiczna wskazywała na płeć męską.

morświn zwyczajny zroślaki parapagus dicephalus Morze Północne Hoek van Holland