IBM tworzy nanokable dla komputerów kwantowych

| Technologia
miss_blakcbutterfly, CC

W laboratoriach IBM-a z Zurichu powstały półprzewodnikowe połączenia, które mogą stać się podstawowym elementem komputerów kwantowych. Naukowcy stworzyli zintegrowane na krzemie nanokalble z półprzewodników grup III-V (borowce i azotowce). W stworzonych przez nich jednowymiarowych kablach indowo-arsenowych mamy do czynienia z balistycznym transportem elektronów, co oznacza, że nie zachodzi tam ich rozpraszanie, a elektrony poruszające się z prędkościami nierelatywistycznymi całkowicie podlegają II zasadzie dynamiki.

Dzięki wykorzystaniu opracowanej przez siebie techniki Template-Assisted-Selective-Epitaxy (TASE) eksperi byli w stanie zbudować krzyżujące się balistyczne połączenia kwantowe pozwalające na przesyłanie kwantowej informacji. Ich nanokable są idealnym środowiskiem do przewodzenia elektronów, w którym zostaje zachowana pełna kwantowa informacja elektronu (energia, moment, spin).

Do stworzenia dobrze działającego nanokabla balistycznego konieczne było pokonanie trudności technicznych związanych z kontrolowaniem rozmiarów, kształtu, pozycji i jakości półprzewodników integrowanych na krzemowym podłożu. Na razie badania znajdują się w fazie wstępnej, ale otwierają one drogę do stworzenia odpornych na zakłócenia skalowalnych podzespołów dla przyszłych komputerów kwantowych.

nanokabel komputer kwantowy