W północnej Syrii odkryto sieć zwiadowczo-komunikacyjną z epoki brązu

| Humanistyka
M.-O. Rousset mission Marges arides

Dzięki analizie zdjęć lotniczych i satelitarnych w północnej Syrii - na terenie odgraniczającym Żyzny Półksiężyc od stepów - odkryto rozległą sieć zwiadowczo-komunikacyjną ze środkowej epoki brązu.

Region jest badany przez francusko-syryjską ekspedycję "Marges arides de Syrie du Nord". Multidyscyplinarny zespół odkrył świetnie zachowaną ufortyfikowaną sieć sprzed ok. 2-1,5 tys. lat (wiek stanowisk określono za pomocą datowania ceramiki). Miała ona chronić gęsto zamieszkane rejony, a także korytarze transportowe.

Składały się na nią m.in. fortece, małe forty i wieże. Badania wskazują, że fortece zbudowano z dużych bloków nieobrobionego bazaltu. Ściany miały parę metrów wysokości. Każde ufortyfikowane miejsce zlokalizowano w taki sposób, by było z niego widać inne ważne punkty. Na tej podstawie naukowcy wnioskują, że strażnicy porozumiewali się za pomocą znaków świetlnych lub dymnych i w ten sposób przekazywali wieści do głównego centrum dowodzenia.

Zdjęcia regionu są wykonywane od lat 60. XX w. Za ich pomocą zidentyfikowano przebieg sieci na odcinku circa 150 km.

sieć fortece północna Syria Żyzny Półksiężyc step strażnice