Nie będzie systemu plików WinFS

| Technologia

Microsoft ostatecznie zdecydował, że nie powstanie system plików WinFS. Informacje o tej technologii pojawiły się po raz pierwszy w 2003 roku. WinFS miał być systemem plików obsługiwanym przez Windows Vista.

Z czasem firma z Redmond zaczęła opóźniać premierę WinFS i zapowiedziała, że zadebiutuje on później, niż Vista do której zostanie udostępniony w ramach aktualizacji systemu. Przed rokiem, w sierpniu, ukazała się nawet wersja beta WinFS.

Quentin Clark, odpowiedzialny za WinFS, poinformował obecnie, że jego koncern zarzucił prace nad WinFS jako systemem plików. Część gotowych już technologii zostanie natomiast wykorzystana w systemie bazodanowym SQL Server, w ActiveX Data Objects oraz innych produktach Microsoftu. Technologie stworzone na potrzeby WinFS mogą w przyszłości znaleźć się w którymś z kolejnych systemów operacyjnych z Redmond.

WinFS został zaprojektowany w oparciu o system plików serwera SQL o nazwie kodowej Yukon. Nowy system miał wykorzystywać relacyjną bazę danych. Stworzono go z myslą o przechowywaniu plików na podstawie metadanych, czyli zawartości, nazwy ostatniego użytkownika, autora pliku itp. Takie podejście miało znacznie przyspieszyć i ułatwić wyszukiwanie plików. Umożliwiłoby również zadawanie całkiem nowych zapytań wyszukiwarce. Jednak WinFS miał być nie tylko systemem plików. Potrafił on również zarządzać takimi danymi jak kontakty osobiste czy poczta elektroniczna. Rozwiązania takie spotykano dotychczas jedynie w systemach bazodanowych.