Trzynaście milionów nowych gatunków bakterii

| Nauki przyrodnicze

Lasy amazońskie, których powierzchnia została w ciągu ostatnich 400 lat zredukowana do mniej niż 8% pierwotnych rozmiarów, mogą być schronieniem dla 13 mln nieznanych gatunków bakterii. Wyniki najnowszych badań wskazują nie tylko na bogactwo życia kryjące się wśród drzew, lecz także na potencjalne źródła substancji leczniczych.

Pomijając istotną rolę tych bakterii w stabilizacji ekosystemu, warto podkreślić, że mogą one być źródłem składników biochemicznych dla przemysłu farmaceutycznego i rolnictwa — zauważa Marcio Lambais z University of Sao Paulo, którego zespół opublikował swoje doniesienia na łamach najnowszego wydania magazynu Science.

Na terenie całego lasu naukowcy zrywali po 20-30 liści z każdego drzewa należącego do któregoś z 9 wybranych gatunków. Już w laboratorium wybierano 12 g liści z każdego drzewa i poddawano je specjalnej obróbce. Polegała ona płukaniu roztworem usuwającym wszystkie mikroorganizmy. Potem badacze przystępowali do analizy DNA, aby przekonać się, w jakim stopniu kolonie z różnych drzew są do siebie podobne. W ten sposób wyodrębniono dwa gatunki drzewne, które miały swoje odpowiedniki na innych roślinach i jeden gatunek, który wytworzył bardzo charakterystyczną, ograniczoną do jednej kolonii grupę. Naukowcy uciekli się do sekwencjonowania uzyskanego od mikrobów DNA, by uzyskać bardziej szczegółowy obraz poszczególnych bakterii oraz oszacować bioróżnorodność badanego ekosystemu.

Badacze zorientowali się, że nawet żyjące na innych drzewach bakterie tych samych gatunków nie są takie same, lecz zróżnicowanie to było znacząco większe w przypadku odmiennych gatunków. Obliczenia wykazały, że każde drzewo może ukrywać od 95 do 671 różnych gatunków bakterii. A kiedy naukowcy uwzględnili w swoich kalkulacjach powierzchnię liści, liczba ta wzrosła aż do 2-13 mln nowych gatunków.

Byliśmy bardzo zaskoczeni i podekscytowani, kiedy ekstrapolowaliśmy wyniki. Spodziewaliśmy się dużej różnorodności, ale nie aż tak olbrzymiej. Teraz musimy zrozumieć, jak owe społeczności funkcjonują i jaka jest ich rola w ekosystemie — stwierdza Lambais. Obecnie jego ekipa analizuje zróżnicowanie 7 innych gatunków bakterii drzewnych na liściach roślin zlokalizowanych w dodatkowo wyznaczonych punktach lasu. Poprzez zbadanie większej liczby drzew naukowcy pragną lepiej zrozumieć zagadnienie, czy na kolonie bakterii ma wpływ lokalizacja gospodarza, czyli drzewa.