Antywirus Microsoftu nie otrzymał certyfikatu AV-Test

| Bezpieczenstwo IT
Jean et Melo

Program antywirusowy z Redmond - Microsoft Security Essentials - jako jedyny nie otrzymał certyfikatu AV-Test. Firma co dwa miesiące ocenia kilknanaście produktów antywirusowych pod kątem zdolności do ochrony, naprawy oraz użyteczności. Każdy z programów może otrzymać maksymalnie 18 punków. Do zdobycia certyfikatu konieczne jest uzyskanie minimum 11 punktów. MSE otrzymał 10,5 punktu. Jeszcze przed dwoma miesiącami przyznano mu 12,5 punktu.

MSE obniżył loty we wszystkich testowanych obszarach. Wyraźnie odstawał od średniej pod względem skuteczności wykrywania zagrożeń. Dla nowego szkodliwego kodu skuteczność MSE wynosiła jedynie 64%, podczas gdy średnia dla wszystkich testowanych programów była na poziomie 89%. W przypadku szkodliwego kodu, który liczył sobie 2-3 miesięcy program Microsoftu wykrywał 90% zagrożeń, a średnia wynosiła 97%.
Nie możemy rekomendować obecnej edycji MSE - oświadczył Andreas Marx, szef AV-Test.

W najnowszym teście najlepiej wypadł Internet Security 2013 firmy Bitdefender, który otrzymał aż 17 punktów.

AV-Test Microsoft Security Essentials certyfikat program antywirusowy