Coraz mniej słoni w Afryce

| Nauki przyrodnicze
_Mrs_B (Donna Brown), CC

W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba słoni w Afryce. Taki wniosek płynie z Great Elephant Census. To trwający 3 lata pierwszy ogólnoafrykański spis słoni żyjących na sawannach całej Afryki, do przeprowadzenia którego użyto standaryzowanych metod zbierania i weryfikacji danych. Projekt pochłonął 7 milionów dolarów, a za jego przeprowadzenia odpowiedzialna była organizacja Elephants Without Borders. Z raportu dowiadujemy się, że liczba słoni zmniejsza się o 8% rocznie, a główną przyczyną spadku ich pogłowia jest kłusownictwo.

Obecnie na sawannach 18 afrykańskich krajów żyje 352 271 słoni i jest to co najmniej 93% słoni żyjących na sawannach tych krajów. Z raportu dowiadujemy się też, że w latach 2007-2014 w 15 krajach dla których istniały dane, liczba słoni sawann zmniejszyła się o 30%. Spośród wszystkich zauważonych słoni aż 84% żyło na terenach objętych ochroną prawną. Jednocześnie jednak zauważono wiele szczątków tych zwierząt zarówno na terenach chronionych jak i niechronionych. To zaś wskazuje, że wszędzie zwierzęta te narażone są na wielkie niebezpieczeństwo. Istnieje poważne ryzyko, że słonie znikną ze znaczych części Afryki.

Afryka sawanna słoń słonie