Amazon Macie przypilnuje chmury Amazona

| Technologia
CC0, Public Domain

Amazon uruchomił dzisiaj Amazon Macie, system sztucznej inteligencji, który analizuje to, co dzieje się z danymi przechowywanymi w chmurze AWS i wszczyna alarm, gdy zauważy coś niepokojącego. Gdy algorytmy Macie uznają, że danym użytkownika coś grozi, są one na przykład narażone na wyciek czy dostęp mogły uzyskać do nich nieuprawnione osoby, właściciel danych jest automatycznie informowany o problemie.

Macie wykorzysta mechanizmy przetwarzania języków naturalnych za pomocą których będzie identyfikował i klasyfikował szczególnie wrażliwe dane, takie jak numery kont bankowych, kart kredytowych, prywatne klucze szyfrujące czy dane osobowe. Będzie też prowadził nieprzerwany monitoring tego, co dzieje się z danymi i poszukiwał niepokojących sygnałów. Ucząc się zachowań użytkownika będzie w stanie wyłowić nie tylko podejrzaną aktywność, ale również sytuacje, w których to sam użytkownik przypadkowo narazi dane.

Amazon Macie będzie można do pewnego stopnia dopasować do własnych potrzeb. Użytkownicy AWS będąq mogli np. zdefiniować, jak system ma się zachowywać w sytuacji alarmowej, może np. zresetować listę kontroli dostępu czy zażądać od użytkowników zmiany hasła.

Amazon Macie sztuczna inteligencja AWS chmura