Drzewo zadzwoni po pomoc

| Nauki przyrodnicze
Julien Harneis, CC

Rząd Brazylii sięgnął po nową broń w walce z nielegalną wycinką dżungli amazońskiej. Do drzew przymocowywane są niewielkie bezprzewodowe urządzenia, które informują, gdy drzewo zostało powalone lub przemieszczone.

Urządzenie Invisible Tracck wyposażone jest w baterię zapewniającą mu energię przez rok. Znajduje się ono w stanie czuwania. Jeśli jednak drzewo zostanie ścięte, a Invisible Tracck zostanie wraz z nim przewiezione i znajdzie się w promieniu 32 kilometrów od nadajnika telefonii komórkowej, urządzenie wyśle sygnał alarmowy do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Brazylijski Instytut Środowiska Naturalnego). Ruch drzewa można będzie śledzić, namierzając zarówno osoby, które je nielegalnie wycinają, jak i tartak przyjmujący taki surowiec.

Rząd Brazylii od dziesięcioleci zwalcza nielegalną wycinkę lasów. Wysiłek wydaje się opłacać. W okresie od sierpnia 2011 do lipca 2012 tempo znikania dżungli amazońskiej spadło do najniższego poziomu od 25 lat. Mimo to, w tym okresie zniknęło 4656 kilometrów kwadratowych lasów. W drugiej połowie 2012 roku deforestacja znowu przyspieszyła.

Amazonia dżungla nielegalna wycinka Invisible Tracck