Anomalie w pobliżu Wielkiej Piramidy w Gizie. Pod ziemią znajduje się nieznana struktura?

| Humanistyka
AXP Photography, Unsplash

Sfinks i piramidy w Gizie to jedne z najbardziej znanych zabytków starożytności. Od ponad 100 lat są przedmiotem intensywnych badań archeologicznych. W ich trakcie odkryto przylegający do Wielkiej Piramidy Cmentarz Zachodni, miejsce pochówku członków rodziny królewskiej i wysokich rangą urzędników. Większość znajdujących się tam mastab zorientowanych jest na linii północ-południe, a pomiędzy nimi znajduje się duży płaski obszar o wymiarach 80x110 metrów, na którym nie ma żadnych struktur widocznych nad ziemią. Archeolodzy poinformowali właśnie o odkryciu na tym obszarze podziemnej anomalii.

Japońsko-egipski zespół prowadził tam w latach 2021–2023 badania georadarem (GPR) oraz metodą elektrooporową (ERT), które ujawniły istnienie dużej anomalii. Badacze sądzą, że jest ona powodowana przez dwie połączone ze sobą struktury zbudowane ręką człowieka. Georadar ujawnił, że na głębokości 0,5–2 metrów prawdopodobnie znajduje się struktura w kształcie litery L o wymiarach około 10x15 metrów. Jest ona wypełniona jednorodnym piaskiem, co wskazuje na celowe zasypanie po zbudowaniu. Pod nią, metodą elektrooporową, zidentyfikowano anomalię na obszarze 10x10 metrów. Występuje ona na głębokościach od 3,5 do 10 metrów. Anomalię taką może powodować materiał o wysokiej oporności – jak piasek – lub istnienie tam pustej przestrzeni.

Uważamy, że związek pomiędzy płytszą a głębszą strukturą to ważna wskazówka. Z samych tylko wyników naszych badań nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki materiał powoduje anomalię, ale może to być duża podziemna struktura archeologiczna, podsumowują autorzy badań.

Miejsce odkrycia można łatwo zidentyfikować chociażby w serwisie Google Maps. Widoczny płaski obszar bez mastab znajduje się na zachód od piramidy Cheopsa, zaraz za drogą na północy od piramidy Chefrena. Na jego północnej krawędzi wyróżnia się duża mastaba Hamiunu, bratanka i wezyra Cheopsa.

Anomalie w pobliżu Wielkiej Piramidy w Gizie. Pod ziemią znajduje się nieznana struktura?