NASA i jej partnerzy podpisali Artemis Accords – podstawę przyszłej obecności człowieka w kosmosie

| Astronomia/fizyka
NASA

W ramach prowadzonego przez NASA programu Artemis ludzie mają wkrótce powrócić na Księżyc, a w przyszłości planowany jest załogowy lot na Marsa czy badanie asteroid. Dlatego też NASA i agencje kosmiczne 7 innych państw podpisały właśnie tzw. Artemis Accords, międzynarodową umowę dotyczącą zasad współpracy pomiędzy krajami biorącymi udział w pracach NASA.

Artemis będzie najszerszym i najbardziej zróżnicowanym międzynarodowym program eksploracji kosmosu przez człowieka. Artemis Accords kładzie podwaliny pod globalną współpracę. Podpisując to porozumienie wspólnie tworzymy ramy dla bezpiecznej, pokojowej i przynoszącej korzyści całej ludzkości naszej obecności w przestrzeni kosmicznej, mówił administrator NASA, Jim Bridenstine.

Do Artemis Accords przystąpiły agencje kosmiczne z USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoch, Kanady, Luksemburga i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Artemis Accords opierają się na Traktacie o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. Wzmacniają i poszerzają jego zapisy. Podstawowe zapisy Artemis Accords to:
pokojowa eksploatacja przestrzeni kosmicznej: wszystkie działania prowadzone w ramach programu Artemis muszą mieć cele pokojowe;
przejrzystość: sygnatariusze Artemis Accord będą prowadzili swoje wszelkie działania w sposób jawny, by uniknąć nieporozumień i konfliktów;
kompatybilność: systemy wykorzystywane w programie Artemis muszą być ze sobą kompatybilne, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność;
pomoc w nagłych wypadkach: sygnatariusze Artemis Accords zobowiązują się do przyjścia z pomocą osobom w niebezpieczeństwie;
rejestracja obiektów kosmicznych: każdy kraj przystępujący do Artemis Accords musi być sygnatariuszem konwencji o rejestracji obiektów wystrzelonych w przestrzeń kosmiczną lub musi niezwłocznie ją podpisać;
ujawnienie wyników badań: sygnatariusze zobowiązują się do upublicznienia wyników badań tak, by każdy mógł z nich korzystać;
zachowanie dziedzictwa: sygnatariusze zobowiązują się do zachowania dziedzictwa przestrzeni kosmicznej;
wykorzystanie zasobów: wydobywanie i wykorzystywanie zasobów w przestrzeni kosmicznej musi być prowadzone w zgodzie z Traktatem o przestrzeni kosmicznej;
unikanie konfliktów i szkodliwych działań: przystąpienie do Artemis Accords oznacza też potwierdzenie przestrzegania Traktatu o przestrzeni kosmicznej w zakresie powstrzymywania się od konfliktów i szkodliwych działań;
usuwanie odpadów: sygnatariusze zobowiązują się do bezpiecznego usuwania odpadów z przestrzeni kosmicznej.

NASA ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach i latach do Artemis Accords będą przystępowały agencje kosmiczne kolejnych krajów.

Artemis Accords Traktat o przestrzeni kosmicznej eksploracja kosmosu