Rusza rejestracja do IV edycji konkursu Astrolabium

| Ciekawostki
Astrolabium

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademia Astronomii ogłaszają rozpoczęcie rejestracji do IV edycji ogólnopolskiego konkursu astronomicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Astrolabium". Rejestracja uczestników będzie trwała do końca marca 2017 roku. Finał konkursu "Astrolabium" odbędzie się w każdej zgłoszonej szkole 26 kwietnia 2017 roku.

Celem Konkursu jest propagowanie nauk ścisłych, a szczególnie astronomii i badań kosmicznych, wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo w konkursie pozwoli pogłębić dotychczasową wiedzę z astronomii, jak również wpłynąć na rozwój nowych pasji.

Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu przez uczniów ciekawych doświadczeń konkursowych, przygotowanych specjalnie na potrzeby każdej z grup wiekowych. W trakcie ich wykonywania uczniowie zmierzą się ze współczesnymi problemami świata nauki, posługując się takimi samymi metodami i narzędziami, jakie wykorzystują naukowcy. Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia samodzielnie lub pod okiem nauczyciela, zarówno w ramach lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych. Dzięki wykonaniu doświadczeń uczniowie nie tylko poznają tajemnice otaczającego nas wszechświata, ale i zdobywają nowe umiejętności.

Drugi etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu testu w zgłoszonych szkołach, który będzie sprawdzianem umiejętności i wiedzy zdobytych zarówno podczas wykonywania doświadczeń, jak i we własnym zakresie.

Dla uczestników z największą liczbą punktów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Szkoły, w których procentowe uczestnictwo w Konkursie uczniów z danego poziomu będzie największe, zostaną nagrodzone możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Astronomicznych, prowadzonych przez specjalistów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej Astrolabium.

Opłata konkursowa za udział jednego ucznia wynosi 8 zł.

Astrolabium rejestracja Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademia Astronomii