Wielkie umocnienia z epoki żelaza

| Humanistyka

Archeolodzy z Uniwersytetu w Tel Awiwie odkryli pozostałości wielkich fortyfikacji wokół jednego z asyryjskich miast znajdujących się na terenie obecnego Izraela. Miasto wybudowano w epoce żelaza. Główną część fortyfikacji pochodzących z VIII wieku p.n.e. stanowił mur o wysokości ponad 4,5 i szerokości ponad 3,6 metra. Mur chronił obszar o powierzchni około 7 hektarów.

Wykopaliska prowadzone są na stanowisku Aszdod-Yam, w mieście Aszdod.

Wydaje się, że fortyfikacje chroniły sztucznie utworzony port. Jeśli tak, to nasze odkrycie ma międzynarodowe znaczenie, gdyż mielibyśmy do czynienia z pierwszym portem w tej części Lewantu - mówi doktor Alexander Fantalkin.

W czasach, gdy powstały fortyfikacje, Asyryjczycy panowali nad południowo-wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego. Król Aszdod, Yamani, zbuntował się przeciwko rządom Sargona II, władcy Asyrii. Yamani usiłował znaleźć sojuszników, jednak Królestwo Judy, rządzone wówczas przez Ezechiasza, odmówiło pomocy. Asyryjczycy zdobyli i zniszczyli ówczesny Aszdod. Centrum władzy przesunęło się wówczas do Aszdod-Yam. Wydaje się, że badane właśnie fortyfikacje mają związek z tymi wydarzeniami. Nie wiadomo jednak, czy fortyfikacje powstały przed czy po rebelii, ani czy wybudowali je miejscowi z własnej inicjatywy, czy też powstały na polecenie Asyryjczyków.

Aszdod-Yam było zamieszkane przez stulecia. Na fortyfikacjach z epoki żelaza znaleziono ruiny pochodzące z epoki hellenistycznej, z III-II wieku przed Chrystusem. Najprawdopodobniej wzniesiono je już po opuszczeniu fortyfikacji. W II wieku p.n.e. okolicę dotknęło trzęsienie ziemi, które zniszczyło hellenistyczne budowle.

Dotychczas Aszdod-Yam badał jedynie doktor Jacob Kaplan, który prowadził tam wykopaliska w latach 1965-1968. Doktor Kaplan sądził, że fortyfikacje zbudowali rebelianci, by bronić się przed Asyryjczykami. Doktor Fantalkin twierdzi jednak, że, biorąc pod uwagę rozmiary umocnień, nie mogły one powstać pod aż tak dużą presją czasu.

Aszdod-Yam epoka żelaza Asyria