Pod megalitycznymi kręgami z Avebury znaleziono kwadratową strukturę

| Humanistyka
University of Leicester

Neolityczne kamienne kręgi z Averbury należą do jednego z cudów prehistorycznego świata. Naukowcy z University of Leicester poinformowali właśnie o odkryciu pod nimi tajemniczej struktury w kształcie kwadratu.

Averbury zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Avebury znajduje się krąg większy i starszy niż w Stonehenge. Krąt ten zamyka obszar o powierzchni ponad 11 hektarów, ma średnicę 330 i jest dodatkowo okolony rowem. Początkowo składał się z około 100 wielkich kamieni. Wewnątrz dużego kręgu znajdują się dwa mniejsze. Kręgi w Averbury powstawały w III tysiącleciu przed Chrystusem, a ich budowa zajęła kilkaset lat.

University of Leicester

Uczeni z Uniwersytetów w Leicester i Southampton przeprowadzili badania kręgów za pomocą metody elektrooporowej oraz radaru geologicznego. Nasze badania ujawniły nieznane dotychczas megality wewnątrz kręgu w Avebury. Odkryliśmy serię prehistorycznych stojących kamieni, które z czasem zostały pogrzebane oraz pozycję innych, zniszczonych prawdopodobnie w XVII i XVIII wieku. Wszystko razem tworzy unikatowy kwadratowy układ megalitów wewnątrz kręgów w Avebury. Być może jest to najstarsza struktura istniejąca w tym miejscu – mówi doktor Mark Gillings z Wydziału Archologii i Historii Starożytnej.

Archeolodzy sądzą, że kwadratowa struktura może być miejscem upamiętnienia wczesnego neolitycznego domu, który być może był zaczątkiem osadnictwa w tym miejscu, a z czasem stała się centralnym punktem południowego kręgu wewnętrznego. Podczas wykopalisk z 1939 roku pozostałości tego domu zostały błędnie uznane za pomieszczenie do przechowywania wozów.

Avebury megalit krąg