Nowoczesna technika kontra muszka owocówka

| Nauki przyrodnicze
US Department of Agriculture

Ostatnio w Kalifornii znaleziono 13 muszek owocówek z gatunku Bactrocera dorsalis. Ich obecność na tyle przestraszyła stanowych urzędników, że wydano oficjalne ostrzeżenie i nie wykluczono, iż olbrzymie obszary upraw zostaną poddane kwarantannie.

Reakcja, wbrew pozorom, nie jest przesadzona. Pochodzące z Południowo-Wschodniej Azji owady to jedne z najgorszych szkodników upraw warzyw i owoców, gdyż żywią się na szerokim spektrum roślin, mają duży zasięg i są bardzo inwazyjne - wyjaśnia Gary Steck, entomolog z Wydziału Rolnictwa stanu Floryda. Gąsienice Bactrocera dorsalis żerują na 230 gatunkach roślin, a zaatakowane przez nie uprawy obumierają, co przyczynia się do wielomiliardowych strat.

Na Tajwanie, gdzie Bactrocera dorsalis występują w środowisku naturalnym, opracowano nową metodę walki z nimi, dzięki której być może uda się uniknąć niepotrzebnych radykalnych kroków, a jednocześnie będzie można ocalić zbiory.

Tradycyjnie na wyspie specjaliści ustawiają pułapki, które są sprawdzane co 10 dni. Na tej podstawie badana jest populacja, jej rozprzestrzenienie i czynione są przewidywania, co go ewentualnych skoków jej liczebności.

Od niedawna testowane są znacznie nowocześniejsze wersje pułapek. Zostały one wyposażone w fotokomórki, które notują każde pojawienie się owada w pułapce. Dane co 30 minut są bezprzewodowo przesyłane do komputera. Otrzymuje on też z pułapek informacje o lokalnej temperaturze, wilgotności, opadach i prędkości wiatru. wszystkie te dane służą odpowiednim algorytmom do przewidzenia, kiedy należy spodziewać się wzrostu populacji muszek.

Obecnie na Tajwanie alarm ogłasza się, gdy w ciągu 10 dni w pułapkach znajdą się więcej niż 1024 owady. Twórcy nowego systemu mają nadzieję, że będzie on w stanie przedstawić obraz sytuacji na poziomie lokalnym, co pozwoli uniknąć np. niepotrzebnej kwarantanny upraw oraz określić, kiedy należy rozpylić środki owadobójcze. To z kolei pozwoliłoby na ograniczenie strat w uprawach nawet o 50%.

Działanie systemu zostało już przetestowane na danych historycznych i okazało się, że był on w stanie w 88% przypadków dobrze przewidzieć moment wysypu owadów.

Bactrocera dorsalis muszka owocówka szkodnik pułapka