(Żywa) rekordzistka z Rowu Mariańskiego

| Nauki przyrodnicze
Dr. Mary Wicksten,  Texas A&M University, CC

Podczas ekspedycji 2016 Exploration of the Marianas na głębokości 4826 m udało się sfilmować żerującą krewetkę z rodziny Stylodactylidae. To prawdopodobnie Bathystylodactylus bathyalis, którą znano dotąd wyłącznie na podstawie pojedynczego uszkodzonego egzemplarza, wyłowionego w 1994 r. z Morza Koralowego.

Film został nagrany przez zdalnie kierowany pojazd podwodny (ROV) Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej Deep Discoverer. Krewetki nie wyłowiono, ale jakość nagrania jest tak dobra, że można się było pokusić o identyfikację taksonomiczną. Dzięki niemu potwierdzono też rekord głębokości dla przedstawiciela Stylodactylidae.

Nawigując przez ok. 5 h w pobliżu dna, które w dużej mierze składało się z przypominających glinę cząstek, Deep Discoverer pozwolił naukowcom na obserwację głębokości rzędu 4787-4840 m. Na 4826 metrach oczom zgromadzonych ukazała się krewetka mierząca ok. 120 mm. Gdy tylko biolodzy ją zauważyli, ROV ustawiono w taki sposób, by zrobić trochę zbliżeń. Na nagraniu z Rowu Mariańskiego widać, jak najpierw przez kilka minut krewetka stała nieruchomo, zwrócona w kierunku prądu. Później stanęła na tylnych odnóżach, unosząc przednie, by utworzyć coś w rodzaju filtrującego koszyka. Takie pasywne metody żerowania obserwowano dotąd u krabów (np. z rodzaju Paguritta), ale nie u krewetek właściwych (Caridea).

Bathystylodactylus bathyalis krewetka Stylodactylidae Deep Discoverer Rów Mariański