BlinkMouse – aplikacja dla osób całkowicie niesprawnych ruchowo

| Technologia
Joanna Marnik

Dr inż. Joanna Marnik z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej stworzyła zastępującą mysz komputerową aplikację BlinkMouse. BlinkMouse pozwala na pełną obsługę komputera osobom całkowicie sparaliżowanym, które poruszają jedynie powiekami. W połączeniu z klawiaturami ekranowymi aplikacja umożliwia komunikowanie się z otoczeniem. By z niej korzystać, wystarczy komputer z kamerą internetową ustawioną naprzeciw twarzy.

Rozwiązanie pozwala na wybranie przez mrugnięcie wszystkich istotnych funkcji fizycznej myszki komputerowej uaktywnianych sekwencyjnie (rozpoczęcie przesuwania wskaźnika myszy w czterech podstawowych kierunkach, zatrzymanie wskaźnika myszy, kliknięcie, podwójne kliknięcie) – opowiada dr inż. Joanna Marnik, twórczyni BlinkMouse, a zarazem prezes Stowarzyszenia BRUNO. Aktualnie dostępna akcja jest prezentowana w postaci graficznej (ikonka). Istnieje możliwość dostosowania ustawień aplikacji do preferencji i możliwości użytkownika.

Za swoją aplikację Marnik otrzymała srebrny medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG (Kraków 2015). Udział w nich był możliwy dzięki projektowi "Inkubator innowacyjności" PRz, z którego sfinansowano przygotowanie aplikacji do sprzedaży. Projekt ten służy wsparciu procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności ich komercjalizacji.

15 lutego 2017 r. aplikacja została objęta umową licencyjną zawartą pomiędzy Politechniką Rzeszowską (licencjodawca) a Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO.

 

BlinkMouse aplikacja mysz komputerowa osoby całkowicie niepełnosprawne ruchowo