Określili poziom atmosferycznego C14 w ciągu ostatnich 50 000 lat

| Nauki przyrodnicze
WernerKrause

Opracowany przed 13 laty wykres, na którym widać zmiany poziomu globalnych temperatur i koncentracji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich 420 000 lat, stał się zachętą do dalszych badań nad zmianami klimatycznymi. Wykres do dzisiaj jest przedmiotem sporów. Zdaniem zwolenników teorii globalnego ocieplenia, pokazuje on wzrost temperatury w miarę zwiększania się koncentracji gazów. Zdaniem przeciwników - to zmiany temperatur przyczyniały się do zmian koncentracji gazów.

We wspomnianym wykresie brakowało jednej niezwykle ważnej informacji - danych o poziomie węgla C14 sięgających dalej niż 12 000 lat wstecz. Prezentacja tych danych pozwoliłaby na rozwianie wielu wątpliwości.
Teraz uczonym z Wielkiej Brytanii, Japonii, Holandii i Niemiec udało się odtworzyć coroczne zmiany poziomu C14 w atmosferze na przestrzeni ostatnich ponad 50 000 lat.

Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Christophera Bronk Ramseya z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Takeshiego Nakagawy z University of Newcastle uzyskali potrzebne im dane dzięki badaniom osadów z japońskiego jeziora Suigetsu. Przez ostatnie 52 800 lat jezioro było otoczone drzewami, których liście co roku spadały do wody, tworząc osady denne z łatwymi do rozróżnienia warstwami. Jako, że dno jeziora jest spokojne i pozbawione tlenu, osady te pozostały nienaruszone przez dziesiątki tysięcy lat. Badanie przeprowadzone za pomocą dwóch różnych metod w wiodących laboratoriach Walii i Niemiec pozwoliły na bardzo precyzyjne określenie poziomu C14 w każdym roku.

Dane z Suigetsu umożliwiły nie tylko stworzenie precyzyjnej mapy zmian poziomu C14 w atmosferze, ale pozwolą również na przeprowadzenie badań, na podstawie których można będzie sprawdzić, jak wpływały na siebie zmiany klimatu w różnych częściach Ziemi.

C14 jezioro Suigetsu osady