Pomóż CERN-owi odkryć 'nową fizykę'

| Astronomia/fizyka
CERN

CERN i Yandex Data Factory zapraszają internautów do pomocy w badaniu cząstek i dają przy okazji możliwość wygrania nagrody w wysokości do 7000 dolarów. Fenomen, w badaniu którego mają pomóc internauci to naruszenie liczby leptonowej w sektorze leptonów naładowanych (charged-lepton flavour violation). Brzmi skomplikowanie, jednak – jak twierdzą autorzy badań – internauci nie muszą znać się na fizyce.

Leptony to cząstki subatomowe, które wraz z kwarkami tworzą materię. W przeciwieństwie jednak do kwarków leptony nie biorą udziału w oddziaływaniach silnych.

Model Standardowy, który opisuje trzy z czterech oddziaływań podstawowych, zakłada, że jeśli dwie lub więcej cząstek podlega takim samym oddziaływaniom, to można je wymieniać bez zmiany liczby leptonowej. Wiele rozszerzeń dla Modelu Standardowego proponuje jednak, że symetria taka nie istnieje i podczas rozpadu cząstek możliwa jest zmiana liczby leptonowej.

Fizycy z Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) proszą więc o pomoc przy analizie danych w celu odnalezienia dowodów na istnienie procesu, podczas którego taon rozpada się do trzech mionów. Jeśli taki proces uda się zidentyfikować, będzie to dowód na niezachowanie symetrii i początek postulowanej przez część naukowców „nowej fizyki”.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny pobrać dane udostępnione na witrynie Kaggle, zbudować model statystyczny za pomocą dowolnego narzędzia i wgrać swój kod na Kaggle. Model zostanie poddany ocenie, a osoby z trzema najlepszymi wynikami otrzymają, odpowiednio, 7000, 5000 i 3000 USD. Zwycięski kod może zostać później wykorzystany do pracy z innymi danymi, a jego twórca może wówczas liczyć na zaproszenie na warsztaty, podczas których omówi swoje osiągnięcie z fizykami wysokich energii. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 5 października bieżącego roku.

CERN konkurs liczba leptonowa symetria Model Standardowy