Osadnicy z Chaco Canyon uzależnieni od importu żywności?

| Nauki przyrodnicze
Bob Adams, CC BY-SA 3.0

Chaco Canyon wciąż stanowi zagadkę dla specjalistów. To region, w którym występują długie zimy, niewielkie opady i krótki sezon wegetacji roślin. Mimo to przed 1000 lat w Chaco Canyon kultura Pueblo osiągnęła szczyt swojego rozwoju. Larry Benson z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Boulder uważa, że mieszkańcy Chaco Canyon byli uzależnieni od importu żywności. Miejscowe ziemie są bowiem zbyt słone, by można było liczyć na duże plony. Ważnym aspektem naszych badań jest wykazanie, że w dolinie Chaco nie można uzyskać wysokich plonów. Nie da się wyhodować tam tyle kukurydzy, by wyżywić populację liczącą tysiące ludzi - mówi Benson. Dlatego też albo założymy, że mieszkało tam mało osób (a temu przeczą dowody archeologiczne), albo przyjmiemy, że konieczne było importowanie żywności.

Benson podkreśla, że pomiędzy IX a XII wiekiem w Chaco Canyon prowadzone były intensywne prace budowlane, powstało między innych 12 wielkich budowli z cegły oraz sieć dróg łączących Chaco z innymi ośrodkami kultury Pueblo. Z badań pierścieni drzew wynika, że w ciągu ostatnich 1100 lat opady w Chaco Canyon jedynie o 2,5% przekroczyły poziom wymagany do osiągnięcia minimalnych plonów. Zdaniem Bensona to wskazuje, że warunki tam panujące były przez cały czas podobne do obecnych, a co za tym idzie, okoliczne ziemie nie były w stanie wyżywić dużej ilości ludzi.

Benson sądzi, że większość kukurydzy konsumowanej w Chaco pochodziła ze wschodnich stoków Chuska Mountains położonych o około 80 kilometrów na zachód. Stamtąd pochodziło też około 200 000 belek, jakie mieszkańcy Chaco wykorzystali w swoich budowlach. Na stokach Chuska Mountains przed 1130 rokiem żyło od 11 do 17 tysięcy przedstawicieli kultury Pueblo. Dzięki zimowym opadom śniegu w Górach Chuska wiosną było wystarczająco dużo wody, by nawodnić wielkie pola kukurydzy. Z regionu Chuska importowano belki, ceramikę i czert, dlaczego więc nie miano by importować kukurydzy? - mówi Benson.
Dla archeologów osadnictwo w Chaco Canyon wciąż jest zagadką. Sądzę, że nikt tak naprawdę tego nie rozumie. Chaco Canyon nie ma w swojej przeszłości okresu, w którym byłby kwitnącym ogrodem - stwierdza Benson.

Chaco Canyon Pueblo żywność