Chentkaus III - żona Neferefre?

| Humanistyka
Jaromír Krejčí, Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Jesienią zeszłego roku zespół z Instytutu Egiptologii Uniwersytetu Karola w Pradze odkrył w nekropolii w Abusir grobowiec nieznanej wcześniej królowej Chentkaus III. Jest on częścią niewielkiego cmentarzyska, zlokalizowanego na południe od kompleksu pogrzebowego Neferere, władcy z V dynastii.

Martin Frouz, Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Inskrypcje z imieniem i tytułami (żona i matka króla) widniały na ścianach komory grobowej.

Prof. Miroslav Bárta i koledzy po fachu dywagują, że skoro królowa została pochowana za czasów Niuserre, co sugerowały m.in. pieczęcie, to mogła być matką Menkauhora.

Mimo że grobowiec kobiety, oznaczony przez egiptologów jako AC 30, splądrowali rabusie, znaleziono w nim 24 miniatury naczyń z tarwertynu oraz 4 modele przyborów z miedzi.

Czesi podkreślają, że zarówno pod względem rozmiarów, jak i wyglądu grobowiec przypomina inne tego typu obiekty w okolicy i jest mastabą. W części nadziemnej na zachodniej ścianie znajdują się tzw. ślepe wrota.

Chentkaus III Neferefre Abusir mastaba komora grobowa Miroslav Bárta