Kara śmierci za zanieczyszczenie środowiska

| Ciekawostki
Bureau of Labor Statistics

Chińskie władze zezwoliły krajowym sądom na wydawanie wyroków śmierci za... zanieczyszczanie środowiska. Państwo Środka przez ostatnie trzydzieści lat rozwijało się nie zważając na koszty środowiskowe, jednak obecnie zagrożenia stały się tak oczywiste, że w zdyscyplinowanym chińskim społeczeństwie coraz częściej dochodzi do protestów związanych właśnie z emisją zanieczyszczeń. Rządzący komuniści, z ich obsesją na punkcie spokoju społecznego, postanowili sięgnąć po radykalne środki.

Chiny redukują emisję zanieczyszczeń, jednak po bliższym przyjrzeniu się sytuacji okazuje się, że w rzeczywistości bogatsze prowincje "eksportują" zanieczyszczenia do prowincji uboższych. W bogatszych prowincjach obowiązują bowiem najczęściej wyższe standardy dotyczące emisji, dlatego też coraz większa część ich konsumpcji wewnętrznej pochodzi z prowincji uboższych, gdzie uregulowania prawne są znacznie mniej restrykcyjne. Niszczone są zatem kolejne obszary kraju, co jest tym bardziej martwiące, że przemysł w prowincjach uboższych jest na tyle prymitywny, iż niewielkim kosztem można zastosować tam proste rozwiązania, które znacząco poprawiłyby sytuację.

Na to wszystko nakłada się rosnąca świadomośc ekologiczna samych Chińczyków. W ubiegłym miesiącu w mieście Kunming doszło do wielotysięczncyh protestów przeciwko planowanemu rozpoczęciu produkcji nowych środków chemicznych w miejscowej rafinerii. Ludzi coraz bardziej niepokoi też zwyczajowy już poważny smog w Pekinie i innych wielkich miastach.

W Chinach wykonuje się więcej wyroków śmierci niż we wszystkich innych krajach razem wziętych. Dotychczas najczęściej słyszeliśmy o nich w kontekście korupcji. Teraz, jak donosi agencja Xinhua, kara śmierci może zostać orzeczona także w najpoważniejszych przypadkach zanieczyszczenia środowiska. Zaostrzenie prawa może być też przejawem bezsilności władz w Pekinie. Lokalne władze często bowiem pozwalają fabrykom na łamanie wszelkich norm, gdyż zależy im na wpływach podatkowych od przedsiębiorstw.

Chiny środowisko naturalne kara śmierci