Zbliżenie na orbicie

| Astronomia/fizyka
Europejska Agencja Kosmiczna

Od 2000 roku na orbicie Ziemi znajdują się cztery pracujące w zespole satelity Cluster. Teraz dwie z nich zbliżyły się na rekordowo małą odległość, dokonując niezwykle cennych szczegółowych pomiarów. Zadaniem Clustera jest badanie pola magnetycznego Ziemi w trzech wymiarach. Przed kilkoma dniami dwa satelity zbliżyły się do siebie na odległość zaledwie 4 kilometrów.

Optymalizujemy formację Cluster tak, że odległość pomiędzy Cluster 1 a parą Cluster 3 i 4 - które znajdują się niemal na identycznych orbitach - jest utrzymywana poniżej 100 kilometrów podczas przekraczania magnetycznego bieguna Ziemi - mówi Detlef Sieg z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wcześniej satelity C1 i C3 zbliżyły się do siebie na odległość 4 kilometrów. Jesteśmy w stanie okreslić położenie satelitów z dokładnością do 100 metrów, byliśmy zatem pewni, że formacja jest bezpieczna - dodał Sieg.

Pojazdy będą utrzymywane blisko siebie do początku listopada, gdy odległość pomiędzy poszczególnymi satelitami zostanie zwiększona do powyżej 1000 kilometrów. Gdy rozpoczynaliśmy program Cluster sądziliśmy, że odległość 500 kilometrów będzie najmniejszym dystansem potrzebnym do zebrania wymaganych danych. Okazało się jednak, że niezwykle ważne są procesy zachodzące w bardzo małej skali, dlatego też zdecydowaliśmy, że ponaddstukrotnie zmniejszymy odległość pomiędzy pojazdami, do zaledwie 4 kilometrów. Pozwoliło nam to badać fale elektromagnetyczne w pasach radiacyjnych z niespotykaną dotychczas dokładnością - powiedział Phillipe Escoubet, jeden z naukowców pracujących przy misji Cluster.

Cluster satelita magnetosfera