Conservapedia - "odtrutka" na Wikipedię

| Technologia

Conservapedia to projekt, który ma być alternatywą dla lewicowego, antychrześcijańskiego skrzywienia Wikipedii. Pomysłodawcą projektu tej nowej encyklopedii jest Andrew Schlafly.

Jego zamierzeniem jest dostarczenie prawdziwej wiedzy, która nie będzie wykazywała się takimi wadami, jak ta, przekazywana przez Wikipedię. Conservapedia to źródło wiedzy i miejsce spotkań, w którym oddajemy należne miejsce chrześcijaństwu i Ameryce – czytamy na stronie głównej.

Na stronach nowej encyklopedii wymieniono szereg zarzutów, pod adresem Wikipedii. Znalazło się wśród nich powszechne używanie "n.e.” i "p.n.e” w miejsce określania dat z uwzględnieniem epoki przed i po narodzinach Chrystusa. Wymienione zostały błędy, świadczące o antykapitalistycznym i antyamerykańskim nastawieniu autorów Wikipedii, jak np. informacja o Bell Trade Act, umowie o wolnym handlu pomiędzy USA a Filipinami. Autorzy Wikipedii pominęli informację, że w zamian za jej podpisanie Stany Zjednoczone wypłaciły Filipinom 800 milionów dolarów, a umowę zatwierdzono w referendum. Napisali za to, że była ona przejawiem "wściekłości kapitalizmu".

Zarzutów pod adresem Wikipedii jest więcej, ale pozwalają one zrozumieć, co nie podobało się założycielowi Conservapedii.

O profilu Conservapedii może świadczyć chociażby fakt, że zasady edycyjne zostały nazwane tutaj Przykazaniami Conservapedii. Znajdziemy wśród nich zalecenie, by umieszczać tylko prawdziwe i możliwe do weryfikacji informacje, zawsze cytować źródła i dodawać informacje o prawach autorskich. Autorzy nie mogą również zamieszczać plotek, powinni używać poprawnego języka, a hasła mają być napisane w jasny, przejrzysty sposób. Zabronione jest też umieszczanie własnych opinii, natomiast wszędzie tam, gdzie to możliwe obowiązkowe jest używanie amerykańskiej wersji języka angielskiego..

W chwili obecnej Conservapedia ma jedynie anglojęzyczną wersję w której znajduje się ponad 3800 definicji. Jej pomysłodawcy zapraszają wszystkich chętnych do edytowania nowej encyklopedii.

Conservapedia Wikipedia encyklopedia