Molekuła schładzająca klimat

| Nauki przyrodnicze
randihausken

Uczeni zdobyli kolejny dowód na istnienie w atmosferze molekuł, które, reagując z zanieczyszczeniami, mogą niwelować skutki globalnego ocieplenia. Uczeni z brytyjskich University of Manchester, Bristol University, Southampton University oraz amerykańskiego Sandia National Laboratories odkryli drugą z molekuł Criegee'a i zbadali jej reaktywność. Istnienie takich molekuł postulował w latach 50. niemiecki chemik Rudolf Criegee. Do niedawna jednak nie dysponowaliśmy technologią, która pozwalałaby je odkryć. Stało się to możliwe dzięki unikatowemu synchrotronowi z Lawrence Berkeley National Laboratory.

Molekuły pośredniczące Criegee'a, a pierwszą odkryto w styczniu ubiegłego roku, są bardzo silnymi utleniaczami i reagują z takimi zanieczyszczeniami jak ditlenek azotu czy ditlenek siarki. Mogą je zamieniać w związki siarki i azotu, które tworzą areozole i przyczyniają się do powstania chmur, co z kolei schładza planetę.

Nowo odkryta molekuła pośrednicząca to utleniona forma kwasu octowego. Przeprowadziliśmy pierwsze w historii badania drugiej najprostszej molekuły pośredniczącej Criegee'a i wykazaliśmy, że w warunkach laboratoryjnych błyskawicznie reaguje ona z ditlenkiem siarki. Możemy zatem stwierdzić, że reakcja tych pośredników z ditlenkiem siarki ma znaczący wpływ na produkcję kwasu siarkowego w atmosferze o ile reakcja przebiega według testowanego przez nas schematu - mówi profesor Carl Percival z Manchesteru. Jednym z głównych pytań, jakie sobie zadaliśmy podczas badania pierwszej molekuły Criegee'a było, czy podobnym stopniem reaktywności charakteryzują się też inne molekuły. Ostatnie badania wskazują, że molekuły pośredniczące Criegee'a naprawdę są potężnymi utleniaczami zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak ditlenek azotu i ditlenek siarki - dodaje uczony.

Nasze badania sugerują, że biosfera ma znaczący wpływ na produkcję areozoli i, co za tym idzie, na potencjalne schładzanie klimatu poprzez formowanie się molekuł Criegee'a. Następnym etapem naszych badań będzie przeprowadzenie badań mających określić wpływ molekuł Criegee'a na klimat - stwierdził Percival.

Criegee molekuła klimat ocieplenie areozol chmury