Bogactwo i zaludnienie sprzyjają inwazjom

| Nauki przyrodnicze

Pojawianie się gatunków obcych, inwazyjnych, które potrafią niszczyć całe ekosystemy, jest często wiązane m.in. za zmianami klimatycznymi. Jednak badania przeprowadzone przez międzynarodową grupę 26 naukowców wykazały, że najważniejszymi czynnikami są bogactwo ludzi oraz gęstość zaludnienia.

Badania prowadzono w ramach trzyletniego projektu Delivering Alien Invasive Inventory for Europe (DAISIE), finansowanego przez UE.

Uczeni zauważyli przy okazji, że mimo dość dobrego poznania problemu, walka z nim nie będzie łatwa. Wiele państw bowiem, ze względów ekonomicznych, nie chce chronić swojego środowiska przed inwazyjnymi obcymi gatunkami. Sama walka byłaby albo kosztowna, albo też gatunki zostały celowo sprowadzone w celach zarobkowych.

Szerokie rozprzestrzenienie się obcych gatunków nastąpiło w ciągu ostatnich 50 lat i jest związane, jak pokazały badania, z rozwojem transportu, zwiększającą się liczbą ludności oraz rosnącym bogactwem. To aktywność ludzka, taka jak podróże, transport i handel przyczyniły się do sporych "wędrówek" gatunków zwierząt. Niektóre z nich są nieszkodliwe, inne jednak wypierają miejscowe gatunki i niszczą całe ekosystemy. Szczególnie dużo takich przypadków zanotowano w Europie, który jest bogatym, gęsto zaludnionym kontynentem. Naukowcy uważają, że czynniki klimatyczne i geograficzne mają mniejsze znaczenie niż wspomniane już bogactwo i gęstość zaludnienie oraz, że mogą być one z czasem przeceniane. Obce gatunki przedostają się albo przypadkiem - w opakowaniach z produktami z innych rejonów, albo też są przywożono celowo, jako zwierzęta domowe lub hodowlane i często uciekają swoim właścicielom. Bywa też, że są celowo wypuszczane.

Swoje teorie naukowcy byli w stanie sprawdzić w praktyce. Okazało się bowiem, że biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie bogactwo ludności w danym regionie Europy oraz gęstość zaludnienia, mogli dość precyzyjnie określić liczbę obcych gatunków występujących na danym terenie.

Delivering Alien Invasive Inventory for Europe DAISIE