Dell przejmuje EMC

| Technologia
sxc.hu

Dell i EMC podpisały umowę, która przewiduje, że firma Dell oraz jej właściciele Michael Dell, MSD Partners i Silver Lake, przejmą EMC Corporation, a należący doń VMware pozostanie niezależną spółką notowaną na giełdzie. Zgodnie z umową każdy z obecnych udziałowców EMC otrzyma za akcję 24,05 USD w gotówce oraz akcje oznaczone powiązane z udziałami EMC w VMware. Za każdą akcję EMC udziałowiec otrzyma około 0,111 akcji oznaczonej. W sumie za każdą obecnie posiadaną akcję EMC akcjonariusz może otrzymać - według wartości akcji VMware z dnia 7 października, równowartość 33,15 USD w gotówce i akcjach oznaczonych. Oznacza to, że cała transakcja przejęcia EMC jest warta około 67 miliardów dolarów. Ostateczna kwota, jaka przypadnie na akcję będzie zależała od ceny akcji VMware i wzajemnej relacji wartości akcji EMC i VMware.

Przejęcie EMC przez Della to nie tylko jedna z największych transakcji w historii rynku IT. Wskutek niego powstanie największa całkowicie prywatna firma technologiczna na świecie. Powstanie w ten sposób przedsiębiorstwo o bardzo silnej pozycji na światowych rynkach serwerów, przechowywania danych, wirtualizacji i komputerów osobistych. Celem jego ekspansji staną się biznesowy rynki centrów bazodanowych, chmur obliczeniowych, infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa.
Po zakończeniu transakcji struktura własnościowa połączonych firm ma pozostać podobna do obecnej struktury własnościowej Della, co oznacza, że Michael Dell, MSD Partners i Silver Lake będą właścicielami około 70% przedsiębiorstwa. Przewodniczącym zarządu i dyrektorem wykonawczym będzie Michael Dell. Do czasu zakończenia transakcji szefem zarządu i dyrektorem wykonawczym EMC pozostanie Joseph Tucci.

Umowa pomiędzy obiema firmami będzie badana przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. Transakcja ma zostać zamknięta w drugim lulb trzecim kwartale przyszłego roku podatkowego, który dla Della końcy się 3 lutego 2017 roku.

Dell EMC przejęcie