Zakaz kupowania Windows Visty

| Technologia

Amerykański Departament Transportu (DoT) wydał wewnętrzną instrukcję, w której Daniel Mintz, odpowiedzialny za wykorzystywane przez Departament technologie informatyczne, nakłada moratorium na Windows Vistę, Internet Explorera 7 oraz pakiet MS Office 2007. Moratorium nie zostało w żaden sposób ograniczone czasowo.

Mintz napisał w nim, że wydaje się, iż nie istnieją żadne techniczne czy finansowe przyczyny przemawiające za instalowaniem nowych produktów Microsoftu. Co więcej, istnieją powody, by ich nie instalować.

Tymi powodami jest niekompatybilność wykorzystywanego przez DoT oprogramowania z najnowszymi programami z Redmond. Sprawa jest na tyle poważna, że pracownicy zostali poinformowani, iż Microsoft Vista, Office 2007 oraz Internet Explorer 7 mogą być kupowane tylko do celów testowych i tylko za zgodą szefa ds. technologii informatycznych.

Moratorium zostało nałożone 19 stycznia i wciąż obowiązuje.

Tim Schmidt, odpowiedzialny za całość technologii używanych przez DoT, poinformował, że Departament rozważa różne alternatywne rozwiązania. Vista miałaby być uzupełniona bądź zastąpiona przez Linux SuSE, a niektórzy pracownicy mogliby otrzymać oprogramowanie Apple’a. Schmidt dodał, że zezwolenie na zakup Visty nie zostanie wydane dopóty, dopóki nie będą rozwiązane wszystkie występujące problemy.

Microsoftowi ufamy jeszcze bardziej, niż ufaliśmy mu przez ostatnie 10 lat. Ale zawsze ma sens przyjrzenie się różnym rozwiązaniom pod kątem bezpieczeństwa, wartości jakie przedstawiają dla klienta i tego typu rzeczom – mówi Schmidt.

Moratorium dotyczy 15 000 komputerów Departamentu, które obecnie korzystają z systemu Windows XP. Wspomniano w nim, że podobny zakaz został wydany przez Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego, która używa 45 000 komputerów.

Decyzje urzędników mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Microsoftu, dla którego administracja jest dużym partnerem.

Departament Transportu Windows Vista Internet Explorer 7 MS Office 2007 Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego