Najdalsze gwiazdy Drogi Mlecznej

| Astronomia/fizyka
R. M. Catchpole (IoA Cambridge) and NASA/JPL-Caltech

Astronomowie z RPA odkryli najdalsze znane gwiazdy znajdujące się po przeciwnej stronie zgrubienia centralnego Drogi Mlecznej. Znajdują się one na skraju naszej galaktyki, w odległości 80 000 lat świetlnych od Ziemi. Odkrycie takie pozwoli sprawdzić różne teorie dotyczące galaktyk spiralnych. Nowo znalezione gwiazdy, znajdujące się na krawędzi galaktyki, powinny pomóc np. w badaniu rozkładu ciemnej manterii.

Pięć nowo odkrytych gwiazd należy do klasy cefeid, pulsujących nadolbrzymów, regularnie zmieniających swoją jasność. Możliwe jest precyzyjne określenie odległości do takich gwiazd, a zatem wykorzystanie ich w roli świec standardowych.

Odkrycie zostąło dokonane przez zespół pracujący pod kierunkiem profesora Michaela Feasta, który wykorzystał Southern African Large Telescope i Infrared Survey Facility do określenie odległości do gwiazd i ich lokalizacji względem Drogi Mlecznej. Dotychczas nie znano gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce a położonych tak daleko od jej centrum.

Dgora Mleczna galaktyka cefeidy świeca standardowa