Najbardziej niezwykłe i najbardziej zagrożone

| Nauki przyrodnicze

Ludzie chętnie poprą ideę ratowania zagrożonych gatunków, gdy ratować trzeba zwierzęta, które się nam podobają. Gorzej z tymi, które nie są zbyt ładne i rzadko pojawiają się w filmach przyrodniczych.

Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (Zoological Society of London) prowadzi program EDGE (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered – ewolucyjnie wyjątkowe i globalnie zagrożone) of Existence, którego celem jest ratowania najbardziej ewolucyjnie odmiennych gatunków. Do istniejącego już EDGE Ssaki, dodano właśnie nowy – EDGE Płazy.

Wśród skrajnie zagrożonych płazów znajdziemy tak niezwykłe gatunki jak chińska wielka salamandra (Andrias davidarius), która może urosnąć do 1,8 metra, powstała 100 milionów lat przed wielkimi dinozaurami i przetrwała do dzisiaj czy pozbawioną kończyn żabę Sagalla caecillian, wyposażoną po obu stronach głowy w czułki.

Warto też wspomnieć o odkrytej w 2003 roku purpurowej żabie, która większość życia spędza zakopana 4 metry pod ziemią oraz o żabie-duchu z RPA, które żyje tylko i wyłącznie na Górze Stołowej w miejscu zwanym Skeleton Gorge.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych stworzeń jest Olm, ślepa salamandra, która może przez 10 lat obyć się bez pożywienia. Innym z krytycznie zagrożonych gatunków jest pozbawiona płuc salamandra z Meksyku. Zwierzę oddycha przez skórę.

Na liście znalazła się też dekoracyjna żaba indyjska, broniąca się przed zagrożeniem poprzez nadymanie się. Nie wiadomo, czy wciąż istnieje chilijska żaba Darwina. Ten niezwykły gatunek, u którego samiec chroni młode nosząc je w otworze gębowym, było ostatni raz widziane około 1980 roku.

Innym zagrożonym gatunkiem żaby jest Alytes dickhilleni. Od 150 milionów lat rozwija się on niezależnie od innych żab, a najbardziej charakterystyczną cechą jest fakt, iż samce noszą zapłodnione jajeczka przyczepione do tylnych kończyn.

Ostatnie z wymienionych stworzeń to Sooglossus gardineri, najprawdopodobniej najmniejsza żaba na świecie. Dorosłe osobniki tego gatunku nie przekraczają 11 milimetrów długości.

EDGE Zoological Society of London chińska wielka salamandra Olm Sooglossus gardineri zagrożone płazy