„Rój” zbada ziemskie pole magnetyczne

| Ciekawostki
Eurockot Launch Services GmbH

Zaledwie po kilku dniach od udanego umieszczenia na orbicie satelity CryoSat-2 Earth Explorer, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zawarła umowę z firmą Eurockot na wystrzelenie dwóch kolejnych misji obserwacyjnych. Pierwsza z nich, pod nazwą Earth Explorer: Swarm, składać się będzie z trzech satelitów przeznaczonych do badań ziemskiego pola magnetycznego.

W ramach serii Earth Explorer nad Ziemią krążą już trzy europejskie satelity. GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) zajmuje się badaniem ziemskiego pola grawitacyjnego i cyrkulacji wodnej w oceanach, SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) bada wilgotność gleby i poziom zasolenia oceanów, zadaniem CryoSat jest dostarczanie informacji na temat zmian grubości i obszaru polarnych czap lodowych. 

ESA Eurockot Launch Services GmbH

Nowa, planowana misja: Swarm (po angielsku: rój) to zestaw trzech współpracujących satelitów mierzących siłę i kierunek ziemskiego pola magnetycznego. Ich zestawienie pozwoli na wyjątkowo precyzyjny pomiar i zbadanie jego wpływu na procesy atmosferyczne, a pośrednio na pogodę klimat. Wyniki badań - jak w przypadku całej serii Earth Explorer - będą miały konkretne i praktyczne zastosowania, w tym przypadku między innymi przewidywania pogody i poziomu promieniowania.  

Seria projektów Earth Explorer to wyjątkowe i kompleksowe podejście do badań naszej planety. Zaprojektowane celem rozwiązania konkretnych zagadnień sugerowanych przez społeczność naukową, mają na celu zrozumienie jak działa Ziemia jako całościowy, połączony system i jak nas jego funkcjonowanie wpływa działalność ludzi. Earth Explorer wykorzystuje najnowsze i najlepsze technologie, opracowane przez europejskie placówki badawcze i firmy.  

Satelity GOCE i SMOS zostały wystrzelone w marcu i listopadzie 2009 roku przez spółkę Eurockot. Misja CryoSat miała pierwotnie wystartować w 2005 ale wyniesienie satelity na orbitę się nie udało. Unowocześniona wersja została wystrzelona dopiero trzy dni temu przez firmę Kosmotras. Udana współpraca z Eurockotem skłoniła Europejską Agencję Kosmiczną do podpisania kontraktu na dwie kolejne misje: właśnie Swarm oraz jeszcze jedną, która zostanie dopiero wybrana. Podpisanie kontraktu odbyło się 9 kwietnia w niemieckim Bremen. Planowana data wystrzelenia satelitów Swarm to pierwsza połowa 2012 roku, planowane zaś miejsce to kosmodrom w rosyjskim Plesiecku. Eurockot GmbH to spółka firm: niemieckiej Astrium i rosyjskiej Khrunichev.  

ESA pole magnetyczne Earth Explorer Swarm Eurockot