Co kryje się pod skrótem ESG i jak wykorzystać to w biznesie?

ESG

Współcześnie w praktycznie każdej branży panuje ogromna konkurencja, co sprawia że trudno się przebić do nowego odbiorcy. Niektórzy przedsiębiorcy konkurują ceną, inni zwracają uwagę na jakość, a jeszcze inni starają się wytworzyć własny, unikalny sposób na zachęcenie potencjalnego klienta do kontaktu. Jeżeli sami jesteśmy na właśnie takiej drodze, warto rozważyć nie tylko relacje ceny do jakości naszych produktów czy usług. Także sposób, w jaki powstają, ma coraz większe znaczenie dla ogromnej ilości naszych obecnych i przyszłych odbiorców.

1. Czym jest ESG?
2. Jak działa ESG?
3. Jak można wykorzystać ESG?
4. Dlaczego każda firma powinna zainteresować się wdrożeniem ESG?

Czym jest ESG?

Skrót ESG definicja możemy rozwinąć jako Environmental, Social and Corporate Governance. Jest to sposób działania przedsiębiorstwa, który ma na celu wspierać ochronę środowiska, dbać o społeczeństwo, a także prowadzić odpowiedni ład korporacyjny w strukturach firmy. Poprzednio zjawisko to funkcjonowało pod nazwą CSR - społeczną odpowiedzialnością biznesu. ESG ma niebagatelne znaczenie pod kątem wartości naszej firmy, a także jest istotnym aspektem, na który zwraca uwagę coraz większa rzesza klientów.

Jak działa ESG?

Jeżeli chcemy wdrożyć ESG w nasze biznesowe działania, musimy mieć świadomość że nie mogą być to puste słowa. W ramach tej filozofii powinniśmy dążyć do tego, aby nasze przedsiębiorstwo było jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego, aby wykorzystywało niezbędne zasoby w sposób naturalny i dobrze traktowało zarówno naszą planetę, jak i swoich pracowników. Częstymi zabiegami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są między innymi nakłady na wspieranie działań proekologicznych, przeznaczanie części budżetu na ochronę środowiska, dążenie do redukcji konsumpcji zasobów przy okazji pracy firmy czy też zwrócenie uwagi na minimalizowanie śladu węglowego, jaki po sobie zostawiamy.

Jak można wykorzystać ESG?

Polityka i odpowiedzialność w zakresie środowiskowym i społecznym to ważne narzędzie w rękach każdego przedsiębiorcy. Dzięki niemu możemy przyciągać do siebie nie tylko nowych klientów indywidualnych, ale przede wszystkim nowych inwestorów, akcjonariuszy czy partnerów w biznesie. Wbrew pozorom wielu przedstawicielom świata biznesu zależy na tym, aby firmy nie bazowały jedynie na osiąganiu celów najniższym kosztem, ale również stwarzały dobre miejsce do pracy dla innych oraz dbały o zasoby i środowisko. Postępując w podobny sposób i kładąc nacisk na to, jaką nasze przedsiębiorstwo ma relację ze światem dookoła może pomóc nam rozwinąć się jeszcze bardziej, w zrównoważony i korzystny dla wszystkich sposób.

Dlaczego każda firma powinna zainteresować się wdrożeniem ESG?

Zdecydowanie się na zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele dobrych konsekwencji. Możemy stać się dzięki temu lepszymi partnerami do biznesu z innymi potentatami w naszej dziedzinie. Wiele banków i instytucji finansowych chętniej podejmie współpracę z marką, której losy planety nie są obojętne. Ostatecznie również sami klienci i akcjonariusze będą bardziej skłonni zwrócić na nas uwagę lub też zostać stałymi odbiorcami naszych usług czy produktów, jeżeli tylko będziemy w stanie zapewnić im odpowiednią jakość połączoną z dbałością o środowisko. Chociaż może się wydawać, że przeznaczanie części firmowego budżetu na wspieranie proekologicznych zabiegów i akcji to koszt dla naszej firmy, z drugiej strony jest to rzecz potrzebna, która na dłuższą metę przyniesie nam więcej pożytku i zapewni szanse na dodatkowy, zbilansowany rozwój.

ESG biznes Environmental Social and Corporate Governance