Zbyt krótka kwarantanna?

| Medycyna
© Centers for Disease Control and Prevention

Profesor Charles Haas z Drexler's College of Engineering kwestionuje zalecany przez CDC 21-dniowy okres kwarantanny dla osób podejrzanych o zarażenie się Ebolą. Jego zdaniem, to zbyt krótko.

W artykule „On the Quarantine Period for Ebola Virus” opublikowanym właśnie w PLOS Currents: Outbreaks Haas przygląda się informacjom zebranym podczas obecnej oraz dwóch wcześniejszych epidemii. Jedna z nich miała miejsce w 1976 roku w Zairze, a druga w 2000 roku w Ugandzie. Dane zebrane wówczas przez Światową Organizację Zdrowia wykazały, że inkubacja wirusa Ebola trwa od 2 do 21 dni. To oznacza, że jeśli ktoś po 21 dniach izolacji nie wykazuje objawów zakażenia, to najprawdopodobniej nie zaraził się Ebolą. Na tej właśnie podstawie CDC wprowadziło przepisy o 21-dniowej kwarantannie. Uznano, że 21 dni to odpowiedni okres kwarantanny. Wydaje się jednak, że nie toczy się na ten temat żadna dyskusja - zauważą uczony.

Zdaniem profesora Haasa, konieczne jest szersze spojrzenie na sytuację. Uczony przypomina, że w każdych danych tego rodzaju istnieje standardowe odchylenie, czyli pewien margines, w ramach którego wynik może się wahać. Naukowiec zauważa, że w przypadku epidemii w Zairze i Ugandzie odchylenie standardowe było niewielkie, stąd organizacje na całym świecie przyjęły 21-dniowy okres kwarantanny. Tymczasem, jeśli spojrzymy na inne dane, jak epidemia w Kongo w 1995 roku oraz najnowsza epidemia w Afryce Zachodniej, to zauważymy, że w tym przypadku odchylenie standardowe waha się od 0,1 do 12 procent. A to oznacza, że może istnieć nawet 12-procentowe ryzyko, że osoba nie wykazująca objawów infekcji po 21-dniowej kwarantannie może być jednak zarażona.

Haas, który jest specjalistą ds. analizy ryzyka przenoszenia się patogenów, uważa, że należy ocenić koszty i ryzyko związane z dodatkową kwarantanną i porównać je z kosztami i ryzykiem związanymi ze zwolnieniem podejrzanej osoby po 21 dniach kwarantanny. Zauważą, że im groźniejszy patogen, tym większe koszty i ryzyko związane z niedostateczną kwarantanną. Dla patogenów, które charakteryzują się wyższą zaraźliwością i/lub większą zjadliwością okres kwarantanny powinien być dłuższy niż dla patogenów, które trudniej się przenoszą lub są mniej szkodliwe. Celem mojej pracy nie jest znalezienie punktu, w którym koszty i korzyści się równoważą, ale zasugerowanie metody poszukiwania tego punktu - pisze uczony.

Ebola kwarantanna wirus inkubacja