Odkryto rzadkie napisy z czasów formowania się hieroglifów

| Humanistyka

Misja archeologiczna Yale University odkryła jedne z największych i najstarszych inskrypcji pochodzących z czasów formowania się egipskiego pisma hieroglificznego. Odkrycia dokonano w pobliżu wsi El-Khawy położonej 7 kilometrów na północ od starożytnego miasta El-Kab, które w okresie predynastycznym było stolicą południowego królestwa, a następnie stolicą 3 nomu Górnego Egiptu. Odkrycie pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstało pismo hieroglificzne, które w dojrzałej formie pojawiło się w Górnym Egipcie około roku 3250 przed Chrystusem.

Doktor John Coleman Darnell, szef misji archeologicznej, poinformował, że inskrypcje znaleziono na wysokiej ścianie skalnej zwróconej w stronę linii kolejowej. Najwcześniejsze z symboli przedstawiają zwierzęta – tutaj szczególnie wyróżnia się wielka głowa słonia – a niektóre z nich rozwinęły się później w symbole potęgi politycznej używane przez późnych władców epoki predynastycznej. Najważniejsza inskrypcja znajduje się na północnej krawędzi ściany i jest datowana na koniec okresu predynastycznego, Nagada III/Dynastia 0.

Archeolodzy odkryli też zestaw czterech znaków pisanych od prawej do lewej, czyli w kierunku, który dominował w późniejszych tekstach egipskich. Wśród tych znaków znajduje się głowa byka na krótki palu, następnie widzimy dwa odwrócone do siebie tyłem żabiru afrykańskie, a nad nimi i pomiędzy nimi znajduje się ibis. To jeden z największych paneli z napisem z czasów Dynastii 0.

Zdaniem Darnella nowo odkryte napisy to dowód, że sztuka naskalna ze wschodnich i zachodnich pustyń Egiptu była tworzona przez artystów, którzy znali dzieła swoich poprzedników i łączyli na tej samej powierzchni podobne obrazy lub tez obrazy o podobnym znaczeniu. Już pod koniec okresu predynastyczego Egipcjanie mogli używać obrazów do wyrażania abstrakcyjnych koncepcji i tak na przykład żabiru afrykański i wąż pod jego dziobem oznaczały zwycięstwo. Symbole takie nie były pismem fonetycznym, ale stanowiły podstawę dla przejścia od opisów świata naturalnego po hieroglify oddające dźwięki występujące w języku starożytnych Egipcjan.

Egipt okres predynastyczny hieroglif