Najstarszy zapis kopalny układu macicznego ssaków łożyskowych?

| Nauki przyrodnicze
Franzen et al. Photo: Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt, Sven Tränkner; Creative Commons Attribution License

W doskonale zachowanych szczątkach koniowatego Eurohippus messelensis sprzed ok. 48 mln znaleziono 12,5-cm płód oraz nietknięte tkanki miękkie. Klacz odkryto w 2000 r. w kamieniołomie Messel koło Darmstadtu.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE przeprowadzili badania anatomiczne i osteologiczne. Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) i analiza mikro-X-promieni w wysokiej rozdzielczości pozwoliły opisać płód.

Płód okazał się dobrze zachowany: niemal wszystkie kości były obecne i połączone. Czaszka uległa jednak zmiażdżeniu. Stan skamieniałości pozwolił zespołowi Lorenza Franzena z Instytutu Badawczego Senckenberga odtworzyć pierwotny wygląd i pozycję płodu. Specjaliści szacują, że klacz zmarła krótko przed porodem i nie sądzą, by jej zgon był nim wywołany.

Uczeni znaleźli też zachowane tkanki miękkie, w tym fragment łożyska i szerokie więzadło maciczne. Franzen, Christine Aurich i Jörg Habersetzer podkreślają, że mogą one stanowić najstarszy zapis kopalny układu macicznego ssaków łożyskowych.

Niemcy stwierdzili, że położenie płodu było normalne i odpowiadało późnej ciąży współczesnych koni. Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje, akademicy doszli do wniosku, że układ rozrodczy dzisiejszych koniowatych był wysoce rozwinięty już w paleocenie. Ten sposób rozmnażania mógł nawet wyewoluować dużo wcześniej.

Eurohippus messelensis klacz płód poród skamieniałość Messel Lorenz Franzen Christine Aurich Jörg Habersetzer