NSA będzie musiała ujawnić dane?

| Ciekawostki
kromatic, CC

Sąd FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court), który na wniosek amerykańskich tajnych służb wydaje m.in. nakazy udostępnienia danych, wydał rządowym agencjom polecenie przejrzenia opinii prawnych jakie dotąd wystawił na ich wniosek. Agencje mają przygotować się do ewentualnego upublicznienia tych opinii.

Decyzja FISC ma związek ze skandalem jaki wybuchł po ujawnieniu istnienia prowadzonego przez NSA programu PRISM. Opublikowane przez Edwarda Snowdena dokumenty sugerują, że firmy takie jak Google, Microsoft, Facebook czy Yahoo! dały NSA dostęp do swojej infrastruktury. Koncerny zaprzeczają i domagają się zgody na upublicznienie danych. Wyroki czy wnioski FISC są bowiem, w przeciwieństwie do tych wydawanych przez zwykłe sądy, tajne. W USA jeśli sąd wyda np. firmie telekomunikacyjnej polecenie ujawnienia danych klienta podejrzanego o łamanie praw autorskich, to firma może poinformować klienta o tym fakcie, by mógł on wystąpić do sądu i prosić o cofnięcie swojej decyzji. Tylko w szczególnych wypadkach sąd może wydać wniosek z klauzulą poufności. W przypadku FISC wszystkie wnioski są domyślnie objęte klauzulą poufności. Stąd też potrzeba starania się o ich ujawnienie.

Starają się o to nie tylko wspomniane już koncerny. Najnowsza decyzja FISC to efekt prośby złożonej przez ACLU (Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich) i Media Freedom and Access Information Clinic z Yale Law School. FISC przychylił się do prośby obu organizacji. Agencje, które zwracały się do FISC z wnioskami mają teraz czas do 4 października by je przejrzeć i przygotować do ewentualnego upublicznienia. Sędzia Dennis Saylor z FISC, który rozpatrywał wniosek ACLU i Yale, stwierdził, że mimo iż rząd sprzeciwia się ujawnieniu wspomnianych dokumentów, to ACLU ma prawo domagać się ich odtajnienia, gdyż ma w tym interes. Aktywne uczestnictwo ACLU w debacie legislacyjnej i publicznej na temat interpretacji paragrafu 215 Patriot Act nie podlega dyskusji i jest oczywiste. Wątpliwości nie ulega również fakt, że ujawnienie opinii wydanych na podstawie paragrafu 215 pomoże ACLU w dalszym prowadzeniu debaty.

Przedstawiciele ACLU wyrazili zadowolenie z wyroku FISC. NSA zbyt długo w nieuprawniony sposób utrzymywała w tajemnicy fakt szpiegowania Amerykanów. Dzisiejszy wyrok oznacza koniec takich praktyk. W naszej demokracji nie ma miejsca na tajne prawo - oświadczył Alex Abdo, prawnik z ACLU.

Przed kilkoma dniami Biuro Dyrektora Wywiadu ujawniło część dokumentów wydanych przez FISC.

FISC sąd wnioski NSA