W Izraelu odkryto fabrykę ceramiki oraz centrum wypoczynkowe z łaźniami i pokojem do gier

| Humanistyka
Felix Poortman, CC

Podczas wykopalisk w pobliżu Gedery odkryto ważną wytwórnię ceramiki, która poczynając od III w. n.e., przez 600 lat nieprzerwanie produkowała amfory na wino (typu Gaza). W pobliżu znajdował się kompleks wypoczynkowy z 20 basenami i pokojem do gier planszowych.

Takie miejsce nie powstało momentalnie. Widać tu zamysł i rękę inżyniera - wyjaśnia kierowniczka wykopalisk, Alla Nagorsky z Izraelskiej Służby Starożytności (ang. Israel Antiquities Authority, IAA).

W produkowanych tu naczyniach przechowywano i dostarczano głównie wino. W tamtych czasach był to prosperujący biznes z eksportem na dużą skalę.

Nieprzerwana produkcja amfor wskazuje , że prawdopodobnie była to przekazywana z pokolenia na pokolenie firma rodzinna.

Na stanowisku znaleziono szczątki ok. 100 tys. naczyń, zapewne odrzutów z produkcji.

Przy fabryce znajdowały się 2 bizantyjskie łaźnie z 20 połączonymi kanałami i rurami basenami. W co najmniej jednym z przybytków znajdował się "bojer".

Izraelczycy sądzą, że kompleks służył zarówno miejscowym, jak i podróżnym, wędrującym starożytną drogą łączącą port w Gazie z centrum kraju.

W pokoju do gier znaleziono m.in. plansze do mankali. Wg IAA, wytwórnia ceramiki mogła zbudować centrum rozrywki dla swoich pracowników.

Gedera wytwórnia ceramiki łaźnie pokój do gier mankala Alla Nagorsky