Giecz nie Gniezno, Siemomysł nie Mieszko

| Ciekawostki

Najnowsze badania poznańskich archeologów wykazały, że państwo polskie zaczęło powstawać wcześniej, niż dotychczas sądzono. Co więcej, jego pierwszym ośrodkiem nie było Gniezno.

Badania dendrochronologiczne dowodzą, że początkowo siedzibą Piastów był Giecz, wieś położona pomiędzy Poznaniem a Wrześnią.

Gród w gieczu powstał w latach 60. IX wieku, podczas gdy gród w Gnieźnie sto lat później, około roku 940. Wcześniej miejsce to mogło odgrywać rolę centrum kultu.

Założycielem najważniejszych grodów państwa Piastów, Gniezna, Bnina i, prawdopodobnie, Poznania, był przypuszczalny ojciec Mieszka I, Siemomysł. To za jego czasów ród Piastów rozpoczął ekspansję terytorialną, na co historycy mają dowody w postaci wielu zniszczonych przez nich grodów pomiędzy Obrą a Baryczą.

Gdy Mieszko I przejął władzę, przebudował niektóre z założonych przez ojca grodów. Kontynuował też ekspansję i umacniał swoją władzę na terenie Wielkopolski.

Giecz Siemomysł Gniezno Mieszko I Piast