Sąd Najwyższy nie zajmie się sporem Google - Oracle

| Technologia
kromatic, CC

Sąd Najwyższy USA odmówił Google'owi zajęcia się sporem tej firmy z Oracle'em. Oznacza to, że w mocy pozostaje niezwykle kontrowersyjny wyrok Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Federalnego.

Spór pomiędzy Google'em a Oraclem rozpoczął się w 2010 roku, kiedy to Oracle oskarżył Google'a o naruszenie prawa dotyczącego siedmiu API związanych z wykorzystaniem języka Java. Google twierdził wówczas, że API nie podlegają ochronie intelektualnej.

W pierwszej instancji Google wygrał. Oracle odwołał się do sądu apelacyjnego, który przyznał rację firmie Ellisona. W maju 2014 roku sąd federalny podtrzymał wyrok korzystny dla Oracle'a uznając, że firma ta ma prawo pozwać Google'a o naruszenie praw autorskich. Wyrok ten wywołał wiele kontrowersji, gdyż oznaczał, że zdaniem sądu API podlegają ochronie na podstawie praw autorskich. Takiej decyzji sprzeciwiła się Electronic Frontier Foundation, która w imieniu 77 wybitnych naukowców (w tym laureatów Nagrody Turinga i Narodowego Medalu Technologii) wystąpiła do Sądu Najwyższego. Teraz Sąd odmówił zajęcia się tą sprawą.

Google uważa, że zwycięstwo Oracle'a stanie na przeszkodzie innowacyjności, gdyż programiści nie będą mogli swobodnie korzystać z osiągnięć swoich poprzedników. Zdaniem Oracle'a to skuteczna ochrona własności intelektualnej jest gwarantem innowacyjności.

Google Oracle API prawa autorskie